A Szentírás barátai

Kultúra – 2008. szeptember 3., szerda | 8:38

A Szentíráshoz fűződő kapcsolatáról beszél – mások mellett – Erdő Péter bíboros és Márfi Gyula érsek is azon a lemezen, amely a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat Biblia évi DVD-sorozatának második kiadványaként jelent meg. A DVD főpásztorok, papok és világi hívők vallomásait és Székely János püspök, biblikus professzor három előadását tartalmazza.

Erdő Péter kisgyermekként csak a Békés-Dalos-féle Újszövetséget olvashatta, az ótestamentummal csak a középiskolában ismerkedett meg – derül ki a bíboros Szentírással kapcsolatos visszaemlékezéséből. A Bibliához kapcsolódó személyes élmények mellett a szentírás-olvasás és -értelmezés módszereiről is beszél az esztergom-budapesti érsek. Márfi Gyula veszprémi érsek elsősorban arról beszél, hogy milyen bibliai idézetek állnak hozzá közel, hogyan veszi kézbe a Szentírást, Zserdin Antal Gellért ferences missziós püspök pedig azt mutatja be, hogy hitünk átadásában milyen szerepe van a Bibliának.

Gyürki László, aki a négy evangélium mellett az „ötödiknek”, a Szentföldnek is nagy szerelmese, már gyermekként elolvasta a teljes Új- és Ószövetséget, sőt a Máté-evangéliumot elejétől a végéig meg is tanulta. Nem véletlenül tartotta tehát kezdettől fogva a legfontosabb teológiai tárgynak a biblikumot. Takács Gyula professzor viszont csak a hittudományi akadémián ismerkedett meg komolyan a Szentírással, ám akkor betűről betűre ette, élete szenvedélyévé vált.

Gelley Anna hitoktató nem vallásos családból származik, így csak gimnazistaként találkozott először a könyvek könyvével. Később azonban a teológiát is elvégezte, hogy gyermekei kérdéseire válaszolni tudjon, a négygyerekes családban aztán hosszú évekig rendszeresen közösen olvasták a Bibliát. A történelmet tanító Riskó Mariann a rendszerváltáskor került olyan helyzetbe, hogy hittant kellett oktatnia, bár saját maga gyermekként szinte nem is tanult. Mivel nem akarta a gyerekektől a hitoktatás lehetőségét megtagadni, a teológiai ismereteket amennyire csak tudta, mihamarabb elsajátította.

A Találkozásom a Szentírással című vallomássorozat eredetileg a Mária Rádióban hangzott el Vágvölgyi Éva műsoraként. A tartalmas megnyilatkozásokat Székely János három előadása egészíti ki: az esztergom-budapesti segédpüspök a papság és a Szentírás, a fiatalok és a Biblia kapcsolatáról beszél, valamint arról, hogy a Szentírás ismeretét nagymértékben elősegíti, ha azt a környezetet is ismerjük, amelyben lejegyezték.

MKPK Sajtóiroda/Magyar Kurír