Tájékoztató a Krisztus Legionáriusai kongregáció alapítójáról elterjedt hírek kapcsán

Kitekintő – 2009. február 6., péntek | 10:29

Az utóbbi napokban az írott és internetes sajtóban olvasható hírek szerint a tavaly elhunyt Marcial Maciel Degollado atyáról, a Krisztus Legionáriusai kongregáció alapítójáról kiderült, hogy egy nővel titkos viszonyt folytatott, amelyből legalább egy gyermeke született.

P. Paolo Scarafoni, a kongregáció szóvivője szerint a hír megalapozott, de tiszteletben kívánják tartani az érintett személyek magántitkát, ezért nem hoznak nyilvánosságra több részletet. „Az utóbbi időben tudomást szereztünk Maciel atya életének egyes szempontjairól, amelyeket nehéz megértenünk. Olyan szempontokról van szó, amelyek nem egyeztethetők össze a papi hivatással” – nyilatkozta a szóvivő.

Mint ismeretes, a katolikus egyház számára 2006 májusában zárult le a Maciel-ügy, miután néhány személy pedofíliával vádolta a legionáriusok alapítóját. A mexikói Maciel egészen 2008. január 30-án bekövetkezett haláláig tagadta a vádakat. A Hittani Kongregáció arra szólította fel Maciel atyát, hogy folytasson visszavonult életet, imával és vezekléssel töltse napjait, valamint mondjon le minden nyilvános tisztségéről. A Benedek pápa által jóváhagyott döntés az ügy alapos kivizsgálása nyomán született, miután a kongregáció elhatározta, hogy az 1920-as születésű Maciel atya idős korára és egészségi állapotára való tekintettel nem folytat ellene kánonjogi eljárást.

A 2006. május 19-én kibocsátott szentszéki közlemény az alapító személyétől függetlenül hálával ismerte el a Krisztus Legionáriusai kongregáció és a hozzá kapcsolódó „Regnum Christi” világi társulat áldásos apostoli munkáját. A közlemény utal rá, hogy a Hittani Kongregációhoz 1998-tól kezdve vádak érkeztek Marcial Maciel Degollado atya, a Krisztus Legionáriusai alapítója ellen, amelyeket előzőleg már részben közzétettek. A szóban forgó bűntények kizárólag a Hittani Kongregáció illetékességébe tartoznak – szögezte le a szentszéki nyilatkozat. Maciel atya 2002-ben nyilvánosan tagadta az ellene felhozott vádakat, és sajnálkozását fejezte ki, hogy egyes volt legionáriusok megsértették személyét.

2005-ben előrehaladott életkorára való tekintettel Maciel atya lemondott a kongregáció legfőbb elöljárói tisztségéről. A „Sacramentorum sanctitatis tutela” kezdetű motu proprio értelmében, amelyet Isten szolgája, II. János Pál 2001. április 30-án tett közzé, a Hittani Kongregáció akkori prefektusa, Joseph Ratzinger bíboros nyomozást engedélyezett az ügyben. Időközben bekövetkezett II. János Pál halála, és Ratzinger bíboros lett az új pápa.

A Hittani Kongregáció új prefektusa, William Levada bíboros vezetésével ezt követően döntött úgy, hogy Maciel atya életkorára és megromlott egészségi állapotára való tekintettel lemond a kánonjogi eljárásról, imára és vezeklésre, valamint a közügyektől való visszavonulásra szólítva fel a Krisztus Legionáriusai alapítóját. XVI. Benedek pápa jóváhagyta a döntést – áll a 2006. május 19-én közzétett szentszéki nyilatkozatban.

Vatikáni Rádió/Magyar Kurír