Találkozó és hálaadás Szegeden – Te Deumot ünnepeltek a katekéták

Hazai – 2021. június 20., vasárnap | 9:01

A Szeged-Csanádi Egyházmegye katekétái idén újra együtt ünnepelték a Te Deumot, melynek a szegedi Piarista vértanúk temploma adott otthont. A nap vendégelőadója Zsuffa Tünde író, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus sajtófőnöke volt, aki személyes tanúságtételén keresztül hívta meg a jelenlévőket a szeptemberi világeseményre.

Zsuffa Tünde hangsúlyozta, hogy „a kongresszus a hit, a hazaszeretet és a találkozás ünnepe lesz”.

A jelen lévő hitoktatók egy műhelymunka keretében értékelték a tanévet és közösen fogalmazták meg a jövőre vonatkozó terveiket. A csoportmunka eredményeképpen összegezték azokat az értékeket, melyek a nem kis nehézségekkel járó tanévben támaszt nyújtottak számukra.

A leghangsúlyosabb értékek a közösség, hit, ima és bizalom voltak.

A délután folyamán közös szentségimádáson vettek részt a katekéták.

A tanévzáró szentmisét Kiss-Rigó László püspök celebrálta, aki Szent Pál példáját állította a hitoktatók elé. Az apostol a maga eszközeivel gondozta a közösségeket, levélben és személyesen tartva a kapcsolatot velük. A hitoktatók feladata is sokrétű és apostoli, szolgálatuk pedig nagyon fontos, hiszen a legnehezebb helyzetekben is mindent meg kell tenniük a közösségekért. Arra kell törekedniük, hogy erejükhöz és talentumaikhoz képest gondoskodjanak róluk. A főpásztor arra biztatta a hitoktatókat, hogy hivatásuk gyakorlásakor Szent Pál lelkiségéből és gyakorlatából merítsenek példát.

A szentmise végén Kiss-Rigó László átadta az egyházmegye által alapított Pro Catechesi díjakat. Elhangzott, hogy az elismerésben azok részesülhetnek, akik a hitoktatás, a liturgikus nevelés és a keresztény közösség szervezése területén hosszú évek óta kiemelkedő teljesítményt nyújtanak. Megbecsülése jeléül a püspök a Domaszéken és Szegeden szolgáló Böginé Barna Veronikának és a Gyulán, valamint Sarkadon hitoktató Karsai Gyöngyinek nyújtotta át az elismerést. Elhangzott, hogy Karsai Gyöngyi tizenöt éve tanít Sarkadon és a gyulai Göndöcs Benedek Középiskolában, ahol létrehozta a diákok szeretetszolgálatát, együttműködve a Magyar Máltai Szeretetszolgálat gyulai egységével. Böginé Barna Veronika harmincöt éve hitoktat, a hitoktatás mellett a plébániai élet szervezésében is aktív szerepet vállal, különösen fontos számára az ifjúság nevelése, segítése, a közösség szolgálata. Nyaranta mindkét plébánián több tábort szervez kollégáival és az ifjúsági hittanosokkal. Mindketten mentorként is bekapcsolódtak a katekéták kísérésébe.

Forrás: Szeged-Csanádi Egyházmegye

Fotó: Tapodi Krisztián

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria