Tanítvány leszek – Pasztorális nappal zárult a világiak tanfolyama Temesváron

Külhoni – 2023. február 2., csütörtök | 9:46

Három éve, 2020 februárjában a temesvári egyházmegye különböző egyházközségeiből mintegy százan csatlakoztak Pál József Csaba megyéspüspök kezdeményezéséhez, hogy részt vegyenek a világi keresztényeknek szánt képzésen. A tanfolyam január 28-án, szombaton pasztorális és lelkinappal zárult, amelynek keretében három világi férfi felvételt nyert az állandódiakónus-jelöltek közé.

A püspökség család- és felnőttpasztorációs irodája által szervezett tanfolyammal támogatni kívánják a híveket abban, hogy missziós lelkülettel kapcsolódjanak be az egyes plébániák életébe, megerősödjenek a hitükben és fejlődjenek a keresztényi szolgálatban. A Covid-19-járvány miatt a találkozók mindvégig online, internetes felületen zajlottak, több részben.

A tanfolyam elvégzése után, január 28-án, szombaton a kurzus résztvevői, valamint több pap és a szerzetes, összesen mintegy százan találkoztak Temesváron, hogy a képzés éveit ünnepélyes keretek között, pasztorális és lelkinappal zárják le. A napra a három állandódiakónus-jelölt, Baum Péter, Kiss Mihály és Piklor László is készült, akik délután a temesvár-gyárvárosi Millenniumi templomban celebrált szentmise keretében részt vettek az admissio szertartásán.

A pasztorális napnak a temesvári Kolping-ház adott otthont, ahol Eduard Dobre, a Kolping Romania igazgatója és munkatársai fogadták a vendégeket.

Bevezetőjében Szilvágyi Zsolt pasztorális helynök, temesvár-józsefvárosi plébános, a találkozó moderátora üdvözölte a főpásztort és a jelen lévő papokat, és elmondta: ezen a napon három személy nyer felvételt az állandó diakonátusra készülő jelöltek sorába, a kurzus 16 résztvevőjét akolitussá avatják, 62 végzősnek pedig a tanfolyam lezárása alkalmából oklevelet nyújtanak át.

A találkozó Ferenc pápa Evangelii gaudium apostoli buzdításáról szóló elmélkedéssel kezdődött, amelyet Veniamin Pălie hegyvidéki főesperes tartott. „Külön köszönetemet és hálámat fejezem ki püspök atyának, aki hívott, megbízott és felkért bennünket egyházmegyénk megújítására. Tíz évvel ezelőtt Ferenc pápa az Evangelii gaudium kezdetű buzdítással ajándékozta meg az Egyházat, amelyben rávilágított a világ társadalmainak állapotára. Ismertette azokat a lelkipásztori és társadalmi kihívásokat, amelyekre úgy érezte, hogy az Egyháznak válaszolnia kell. Ezzel a buzdítással megmutatta az evangelizáció útját és eszközeit, amelyek mellett nemcsak a püspököknek, papoknak és felszentelt személyeknek, hanem minden hívőnek el kell köteleznie magát” – hangsúlyozta az előadó.

Ezt kiscsoportos beszélgetések és közös tapasztalatmegosztás követte, majd a találkozó tanúságtételekkel folytatódott: Balta-Taics Tünde a pécskai gyerekek és fiatalok körében végzett munkát mutatta be, Ciubotaru Simon temesvár-szabadfalui plébános és Szabó Iosif a betegpasztorációról és a plébániai közösségről, Vastag Zsolt és Adrian Ioncsov pedig az ifjúsági bibliakörről beszélt.

Pál József Csaba megyéspüspök arra buzdította a jelenlévőket, hogy legyenek Jézus munkatársai, akik elfogadva Isten akaratát mindennap megélik és tanúságot tesznek az evangélium tanításáról. „A világ rajtunk keresztül fogja megismerni Jézust. A mi feladatunk az, hogy életmódunkkal és cselekedeteinkkel láthatóvá tegyük Jézust a többiek számára. A keresztség által az Egyház tagjává válunk, azaz egy több mint kétmilliárd keresztényből álló nagy közösség részévé, ami számunkra gyakran túlságosan elvont. Ezért fontos, hogy ezt az érzést kis közösségekben tapasztaljuk meg. Segítsék példájukkal a településükön élő többi keresztényt, hogy csatlakozzanak ehhez a közösséghez. Jó, ha találnak olyan munkatársakat, akikkel együtt tudnak dolgozni” – mondta a főpásztor.

Ebéd után a jelenlévők az idei lelkipásztori év témáját vitatták meg, amely a diakónia, a felebarát szolgálata.

A temesvár-gyárvárosi Millenniumi templomban a 16 órakor kezdődő püspöki szentmisén az állandó diakonátusra készülők felvételére (admissio szertartására) és az akolitusavatásra is sor került, továbbá a 62 végzősnek átnyújtották az oklevelet. A liturgián koncelebrált az egyházmegye papjainak népes csoportja, a zenei szolgálatot Dumitresc Emil kántor látta el.

A szentmisét bemutató főpásztor a következő szavakkal kezdte homíliáját: „A mai nap különösen fontos egyházmegyénk életében. Ez a 62 személy három éven át készült arra különböző csoportokban, hogy Krisztus tanítványa legyen mint akolitus, előimádkozó, csoportvezető és gyakorlati szolgálattevő. Ez egyúttal különleges nap a három állandódiakónus-jelölt számára is. Azok, akik elvégezték a tanfolyamot, oklevelet és küldetést kapnak Isten országának építéséhez.”

„Vegyétek a kenyér és a bor kelyhét az Eucharisztia ünneplésére, és úgy éljetek, hogy méltóképpen szolgálhassatok az Úr asztalánál és az Egyházban. Ámen” – hangzottak a főpásztor szavai az akolitusok beiktatásakor.

Az oklevelek átadását követően Pál József Csaba köszönetet mondott Szilvágyi Zsolt pasztorális helynöknek, valamint a család- és felnőttpasztorációs iroda munkatársainak a tanfolyam megszervezéséért és lebonyolításáért, és Szent Gellért-érmet adományozott mindannyiuknak.

A résztvevők a temesvár, az aradi, a pécskai, a lugosi, a karánsebesi, a resicabányai, az újaradi, a krassóvári, a nagyszentmiklósi, az újmoldovai, az újszentesi, a buziásfürdői, a perjámosi, a temesszlatinai és az óbesenyői egyházközségekből érkeztek.

Forrás és fotó: Temesvári Római Katolikus Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria