Tarjányi Zoltán: Pünkösd havában

Nézőpont – 2023. május 30., kedd | 11:28

Az alábbiakban részleteket olvashatnak Tarjányi Zoltán a Vigilia 1986. májusi számában megjelent írásából.

Lagrange, a századelő jelentős francia biblikusa az apostolok életútját egy sajátos állandó iskolába járáshoz hasonlítja. Péter és társai mielőtt megismerkedtek volna Jézussal, hívő, Messiás-váró zsidók voltak, tehát lelküket a tíz parancs irányításának vetették alá. Amikor személyes meghívást kaptak a megtestesült Istentől, akkor kerültek át a Törvény iskolájából az Ige iskolájába, megismerték Jézusban az „utat, igazságot és életet”, a kinyilatkoztatás teljességét, aki hitelesen bemutatja az Atyát és az Atya akarata szerinti életet, a bűnnélküliség realitását. S pünkösdkor az apostolok átkerülnek a Lélek iskolájába: a Szentlélek megvilágosító és megerősítő erejével autentikusan tudnak tanítani és tanúságot tenni Jézusról. Pünkösd fénye adja meg nekik a Krisztus-esemény teljes birtokbavételét: kitárul előttük a Megváltás totális újszerűsége (hogy a feltámadással újjáteremtődött az emberi élet), de az üdvtörténet rejtett isteni előkészítése is (hogy mindaz, ami addig történt, Krisztusra irányult, s hogy minden ószövetségi várakozás Igenné lett a Megváltásban). A Lélek iskolájában eszméltek rá a legfontosabbra: az Ige által beteljesített Törvényt a Lélek erejében Egyházzá kell kibontakoztatni.

A megváltói halálban és feltámadásban újjászületettek a történelemben termik a Lélek gyümölcseit, s így az egész emberiség lassan bele tud épülni az új teremtésbe az Egyház által.

Úgy is mondhatnánk, hogy a pünkösdi Lélek egy isteni történelemszemléletet adott az apostoloknak: a krisztusi műben világosan látni a múltat és a jövőt, világosan látni a célhoz jutás isteni eszközeit, s világosan látni a konkrét ember szerepének fontosságát e természetfölötti látószögben.

(...)

Május, pünkösd hava legyen mindnyájunk számára az apostollá érlelődés ideje: a Lélekbe öltözéssel meg kell tanulnunk Krisztusban látni a történelmet.

Azt a történelmet, amelynek múltját nem hagyhatjuk figyelmen kívül, s amelynek célhoz juttatásában személyes szerepünk van a történelemben tovább élő Krisztus, az Egyház tagjaiként.

Tarjányi Zoltán Pünkösd havában című írása a Vigilia 1986. májusi számában jelent meg (321–322. o.)

Forrás és fotó: Vigilia Szerkesztőség Facebook-oldala

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria