Temetőkápolnát építettek Tapolcán

Hazai – 2011. szeptember 1., csütörtök | 11:44

Két évtizedes terv valósult meg a Veszprémi Főegyházmegyében: Tapolca újtemetőjében kápolnát emeltek Erdélyi Balázs építészmérnök tervei és építésszervező munkája nyomán.

A hívek adományaiból és a plébánia összegyűjtött alaptőkéjével épült kápolnát Gyulay Endre nyugalmazott szeged–csanádi püspök szentelte fel, Nagy Károly veszprémi és Csere Sándor helyi plébánossal. Az új temetői szentélyt Árpád-házi Szent Margit tiszteletére benedikálták. Szent Margit, a templom belső terében található szobrát Retkes Máté szobrászművész, a korpuszt Raffay Béla szobrászművész készítette.

Ünnepi beszédében a főpásztor megemlékezett Szent István király elkötelezett keresztény ország- és templomépítő tevékenységéről. Rendelete – hogy minden tíz falu építsen templomot – a nemzeti közösségépítést is szolgálta. A templom ma is az a hely, ahol Isten dicsőítésére, hálaadásra és könyörgésre gyűlnek össze a hívek; vagy mint a most épült temetői kápolnában: halottaikat búcsúztatni, lelki üdvösségükért imádkozni, közösségben – mutatott rá Gyulay Endre püspök. Megemlékezett az Árpád-ház szentjeiről, különösen Szent Margitról, aki hazánk tatároktól való megmeneküléséért felajánlott, Istennek szentelt, áldozatvállaló életével írta be nevét a keresztény Magyarország történelmébe.

Az új kápolna ökumenikus szellemiséggel látja el az elhunytak gyászszertartásait, búcsúztatásait, így a helyi református és evangélikus gyülekezet képviseletében Szabó Emőke és Honthegyi Zsolt lelkészek is bekapcsolódtak a szertartásba, hálaadó áldásmondással.

A szentmise végén Császár László polgármester méltatta az egyházközség híveinek összefogásával, Csere Sándor plébános és Erdélyi Balázs építészmérnök összehangolt szervezőmunkájával épült kápolna felépülését.

A kápolnát augusztus 20-án szentelték fel ünnepélyesen.

Toldi Éva/Magyar Kurír