Templomot szenteltek Küngösön

Hazai – 2013. november 11., hétfő | 13:32

November 9-én Márfi Gyula érsek szentelte fel a Veszprémi Főegyházmegye egyik legkisebb egyházközségében az elkészült templomot. A hatszáz lelkes Küngösön Beke Zsolt plébános, helyettes esperes évek óta tartó áldozatos munkája nyomán közadakozásból, egyházi és állami támogatásból épülhetett fel Magyarország első, Szent Kinga tiszteletére szentelt temploma. A szentmisén a főegyházmegye papjaival koncelebrált Horváth Lóránt Ödön nyugalmazott csornai premontrei apát is.

Szentbeszédében az érsek a kőtemplom és a lelki templom összetartozásáról, jelentőségéről elmélkedett. Rámutatott: „nekünk is szeretnünk kell a kőből épült templomot, ahol azt az erőteret találjuk meg, ahol az egyébként mindenütt jelenlévő Isten közelségét jobban át tudjuk élni. Jézus feltámadása és a Szentlélek eljövetele óta mi krisztushívők is Isten templomaivá lehetünk, és küldetésünk is, hogy azzá váljunk: mobil templommá, mozgó tabernákulummá. Mindannyian templomépítők, templomdíszítők, templom-restaurátorok, templomtakarítók vagyunk. Amikor bűnbánatot tartunk, templomot takarítunk, amikor jó cselekedeteket gyakorlunk, erényekben gyarapszunk, akkor mi is tovább építjük, díszítjük a templomot.”

A szentmise végén Beke Zsolt plébános köszönete jeleként Szent Norbert-ereklyét adott át Horváth Lóránt Ödön apátnak, felajánlva a relikviát a csornai premontrei gimnáziumnak. Csendes Sándor mosdósi plébánosnak egy Szent Erzsébet-ereklyét nyújtott át.

Az ünnepségen részt vett Kontrát Károly, a belügyminisztérium parlamenti államtitkára; Hegyi László, az egyházügyi államtitkárság kabinetirodájának vezetője és Dusicza Ferenc református lelkész. Jelen volt Felhősi István festőművész, aki a főoltár és a mellékoltárok képeit festette, valamint Nesó Sándor fafaragó művész, aki az oltárszekrényt, a tabernákulumot és a Szent Kinga-ereklyetartó szekrényt készítette. Beke Zsolt megköszönte mindazok támogatását, akik hozzájárultak a templom létrehívásához.

Hegyi László a helyi közösség összefogását emelte ki: Szent Kinga, az Árpád-házi királylány, aki Lengyelország védőszentje, összeköti a két baráti népet. Jelképes is ez a hely, hiszen a II. világháború alatt lengyelek tömegei találtak a környéken védelmet. Az államtitkárság hárommillió forinttal járult hozzá a munkálatokhoz. A község vezetője bejelentette: a képviselőtestület áldozatos, küzdelmes templomépítő munkája elismeréseként elsőként Beke Zsolt plébánosnak a település díszpolgári címet adományoz.

Veszprémi Főegyházmegye/Magyar Kurír