Több mint 250 000 hívő a szombati pápai szentmisén

Kitekintő – 2008. szeptember 13., szombat | 13:34

Délelőtt 10 órakor XVI. Benedek pápa szentmisét mutatott be a párizsi Invalidusok temploma előtti téren. A szentmisén több mint negyedmillióan vettek részt.

Az Aranyszájú Szent János emléknapján pontifikált szentmisén részt vettek az Île de France régió püspökei, valamint François Fillon miniszterelnök; köszöntőt mondott André Vingt-Trois párizsi bíboros érsek.

A Szentatya homíliájában a bálványimádásról beszélt, amely nemcsak a próféták korában vagy Szent Pál idejében létezett, hanem ma is széles körben elterjedt. „A bálvány – fogalmazott – szemfényvesztés, amely eltávolítja az embert a valóságtól, eltéríti igazi céljától, és a látszatok világába vezeti. A mai kornak is megvannak a bálványai. Vajon nem távolítja el igazi céljától az embert a pénz, az anyagi javak utáni vágy, a hatalomvágy, de még a tudásszomj is? A bálványimádás súlyos bűn, amelyet Szent Pállal együtt el kell ítélnünk; ugyanakkor a bűnt, amely elfogadhatatlan, sohasem azonosíthatjuk a bűnössel, akinek lelkiismeretét nem ítélhetjük meg, s aki bármikor megtérhet. Azt, hogy a bálványoktól meg tudjunk szabadulni, Istentől kell kérnünk, aki lát és hall minket."

„De hogyan érjük el Istent? Értelmünkkel is, de legfőképpen az Eucharisztiába vetett hittel. Testvéreim, mélységes tisztelettel tekintsünk az Úr Testére és Vérére, az Oltáriszentségre, amelyben az Úr valóságosan jelen van egyháza és az egész emberiség számára! Ragadjunk meg minden alkalmat, hogy kifejezzük iránta tiszteletünket és szeretetünket! Ügyeljünk szavainkra, elcsendesedésünkre, mozdulatainkra, nehogy az Eucharisztiában jelenlévő, feltámadt Krisztusba vetett hitünk ízét veszítse bennünk és környezetünkben!" – hangsúlyozta a Szentatya.

„Amikor szentmisén veszünk részt, ellene mondunk a bálványoknak, kifejezzük Krisztushoz tartozásunkat, és hálát adunk az Úrnak" – folytatta elmélkedését a pápa. „Valahányszor szentmisét mutatunk be, valahányszor Krisztus szentségileg jelenvalóvá lesz, a megváltás műve teljesedik be. Az Eucharisztia ünneplése tehát azt jelenti: egyedül Isten adhat az embernek igazi boldogságot, egyedül ő tanít igazi, örök, múlhatatlan értékekre és arra, hogy el tudjuk vetni a szemfényvesztő bálványokat."

A pápa a szentmise és a papi szolgálat páratlan jelentőségét hangsúlyozva biztatta a fiatalokat: ne féljenek a papi, szerzetesi hivatástól, ne féljenek odaadni életüket Krisztusnak. Végül emlékeztette a híveket, hogy Jézus arra hívott: úgy kerüljük el a bálványimádást, hogy kősziklára, azaz magára az Úrra építjük életünket. Krisztusból táplálkozva, vele eggyé válva valóban a szív bőségéből adhatunk, hiszen az ő szeretetét ajándékozhatjuk tovább. „Kerüljétek a bálványimádást, és ne fáradjatok bele a jócselekedetekbe!" – fejezte be szentbeszédét a pápa.

A szentmise helyszínéről, az Invalidusok templomáról Háttér rovatunkban olvashatnak rövid ismertetőt.

Magyar Kurír

Kép: picasaweb.google.com