Udvardy György érsek üzenete az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus után

Hazai – 2021. szeptember 15., szerda | 10:30

Udvardy György veszprémi érsek videoüzenetben fejezte ki köszönetét a főegyházmegye munkatársainak a kongresszusra való előkészületekért, és buzdít, hogy találkozzunk az Eucharisztiával, legyen erőforrás az életünkben, a közösségeinkben.

Nagy szeretettel és örömmel és nagy-nagy hálával köszöntöm főegyházmegyénk minden papját, katekétáját, családját, fiatalját, idős és beteg testvéreinket. Gyönyörű ajándékot élhettünk át a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus ünneplésében.

Ennek megkoronázásaként találkozhattunk Ferenc pápával, aki részt akart venni a kongresszuson, be akarta mutatni a legszentebb áldozatot, és részesíteni akart bennünket az Eucharisztiában. Nagyon hálásak vagyunk ezért.

Én magam személy szerint is köszönöm minden munkatársamnak, a paptestvéreknek, a katekétáknak, a katolikus iskolák pedagógusainak, a szülőknek, az ifjúsági csoportok vezetőinek, a plébános atyáknak a fölkészítésben végzett munkájukat. És köszönöm az ünneplés akarását.

Ezáltal belemélyedhettünk, megtapasztalhattuk az Eucharisztia nagy-nagy titkát, amire úgy buzdít bennünket Ferenc pápánk: „Ne féljetek attól, hogy az Eucharisztia átformál benneteket.” Ez a nagy ajándékunk, és ez a következő évekre vonatkozóan nagy tanítása Ferenc pápánknak, amit a főegyházmegyénkben is szeretnénk még jobban megélni, megvalósítani. Vasárnapi ünneplésekben, szentségimádásainkban, az imaéletben való elmélyülésben, az Eucharisztia vételének megerősítésében, hogy valójában családjainknak, közösségeinknek mindennapi tápláléka és erőforrása legyen.

Az ünnepet átélhettük. Előttünk áll az a jövő, amire tanítást, bátorítást kaptunk. Legyen bátorságunk, legyen akaratunk az Eucharisztiával találkozni. És amit együtt, testvéri közösségben átéltünk: legyen erőforrásunk plébániai közösségeinkben, iskoláinkban, családjainkban, ifjúsági csoportjainkban. „Minden forrásom belőled fakad.” Ez volt a jelmondata az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusnak. Táplálkozhatunk, van forrásunk, van erőnk, legyen bátorságunk a Krisztushoz tartozásunkat is megélni. Isten áldjon bennünket ezen az úton!

Forrás: Veszprémi Főegyházmegye

Fotó: Merényi Zita

Videó: Veszprémi Érsekség

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria