Új és búcsúzó plébánosok köszöntése a gyulafehérvári főegyházmegyében

Külhoni – 2022. augusztus 18., csütörtök | 16:01

Augusztusban foglalják el új szolgálati helyüket a gyulafehérvári főegyházmegye áthelyezett papjai. Kovács Gergely érsek 7-én iktatta hivatalába Márton József székelyudvarhelyi főesperest. 14-én Veres Stelian főegyházmegyei vagyonkezelő mutatta be Kudzsir új plébánosát, Kovács Józsefet; Korondon pedig Balla Imrét fogadta új közössége a Tamás József püspök által celebrált szentmise keretében.

Szent Miklós püspök Székelyudvarhely fölé magasodó szentélyében, a hívek szeretett plébániatemplomában augusztus 7-én, a hónap első vasárnapján fogadták ünnepélyesen Márton József főesperes-plébánost.

Kovács Gergely gyulafehérvári érsek iktatta hivatalába szentmise keretében a Borszékről érkezett plébánost, aki egyben a kerület főesperese is.

A székelyudvarhelyi plébánia közössége a város és a kerület papságával együtt imádkozott a szentmise hálaadó áldozatában az új lelkipásztor gyümölcsöző szolgálatáért.

*

Kudzsiron új plébános, Kovács József, a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Teológiai Líceum lelkiigazgatója áll a hívek szolgálatába. Az eddigi kézdivásárhelyi segédlelkész, Kovács József a főegyházmegye gazdasági igazgatójától, Veres Steliantól vette át a stafétát.

Augusztus 14-én, vasárnap a két lelkipásztor együtt mutatta be a szentmisét.

*

Ugyanezen a napon Korondon a csíkmadarasi születésű plébánost, Balla Imrét fogadta új közössége a Tamás József nyugalmazott gyulafehérvári segédpüspök által celebrált szentmise keretében, amelyen a falu szülötte, korábbi marosvásárhelyi főesperes, Farkaslaka új plébánosa, Oláh Dénes  is részt vett.

Új papjukat fogadták a község elöljárói és az egyházközség tagjai. Az augusztus második vasárnapján bemutatott szentmisére sokan érkeztek Csíkmadarasról is.

Balla Imre plébános megjegyezte, hogy csodálatosnak tartja Isten humorérzékét, hiszen ő éppen egy olyan felcsíki faluból származik, ahol egykoron úgy tartották, hogy még a pap is fazekas. Bízik benne, hogy többek között a fazekasság művészetét is el fogja tudni sajátítani ebben a közösségben.

Péter Dávid, Csíkmadaras polgármestere egy, a csíkmadarasi templomról készült fotóval ajándékozta meg az új plébánost, hogy bármerre is jár a világban, ez a kép mindig emlékeztesse arra a közösségre, amely sosem fogja elfelejteni.

Az elöljáró köszönetet mondott Katona Mihálynak, Korond község polgármesterének is a fogadtatásért, amelyben az új plébánost részesítették.

Forrás: Szent Miklós-plébánia, Székelyudvarhely; Csíkmadaras község Facebook-oldala; Korond község

Fotó: Ilyés Imre

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria