Új szentekkel gazdagodott az Egyház

Kitekintő – 2013. május 13., hétfő | 8:55

Vasárnap délelőtt a pápa szentmise keretében szentté avatta a dél-olaszországi otrantói vértanúkat, valamint Laura Montoya és María Guadalupe García Zavala nővért.

Vasárnap délelőtt a pápa szentmise keretében szentté avatta a dél-olaszországi otrantói vértanúkat, valamint Laura Montoya és María Guadalupe García Zavala nővért, akik rendkívüli tanúságot tettek a szeretetről és a keresztény életről. A Szent Péter teret és az oda vezető Via della Concoliazione utat megtöltő hívek hatalmas serege számára a Szentatya kiemelte: a szentek a Krisztushoz való hűség ragyogó példái. Arra buzdítanak, hogy szóval és életünkkel hirdessük Őt, tanúságot téve Isten szeretetéről saját szeretetünk és szeretetcselekedeteink kimutatásával mindenki felé.

Isten Szava a Krisztushoz való hűségre hív, amely egészen a vértanúságig szól. Az Evangéliumról való legmagasabb szintű tanúságtétel az, amelyet 1480-ban 813 személy mutatott meg, akik túlélték az Otranto városát elfoglalt törökök általi gyújtogatást, majd lefejezték őket, mert nem voltak hajlandók megtagadni hitüket. Hol találták az otrantói vértanúk az erőt ahhoz, hogy hűségesek maradjanak?

A hitben, amely megmutatja az emberi tekintet korlátain, a földi élet határain túli valóságot és elgondolkodtat a nyitott mennyről és az élő Krisztusról az Atya jobbján. Őrizzük meg a hitet, amelyet kaptunk, és amely igaz kincsünk – kérte Ferenc pápa. Újítsuk meg hűségünket az Úrhoz az akadályok és a meg nem értés közepette is. Isten mindig megadja nekünk az erőt és a derűt. Amikor lerójuk tiszteletünket az otrantói vértanúk előtt, kérjük Istentől, hogy támogassa azt a számos keresztényt, akik éppen ebben az időszakban a világ sok részén erőszak miatt szenvednek, és adja meg nekik a hűség bátorságát és, hogy jóval válaszoljanak a rosszra.

A pápa hangsúlyozta, hogy milyen szép elvinni Krisztust és Evangéliumát mindenkinek. Emlékeztetett Szent Laura Montoya kolumbiai evangelizációs tevékenységére a XIX. század első felében, aki először tanítónőként, majd az őslakosok lelki anyjaként végezte munkáját. Lelki gyermekei ma elviszik az Evangéliumot a legtávolabbi helyekre is és az egyház előörsét jelentik.

Szent Laura Montoya a csodás kolumbiai földön született. Megtanítja számunkra, hogy legyünk nagylelkűek Istennel, ne magunkban éljük meg hitünket, mintha meg lehetne élni azt izoláltan is, hanem hirdessük és vigyük el az Evangélium örömét szóval és életünk tanúságtételével minden területre, ahol jelen vagyunk. Arra is megtanít, hogy lássuk meg Krisztus arcát visszatükröződni a másikban, győzzük le a közömbösséget és az individualizmust, amely felemészti a keresztény közösségeket és szívünket. Fogadjunk be mindenkit előítéletek, diszkrimináció nélkül, hiteles szeretettel, a legjobbat adva önmagunkból és mindenekelőtt megosztva velük azt, ami a legértékesebb. Ez pedig nem tevékenységünk vagy szervezeteink, hanem Krisztus és Evangéliuma – mutatott rá Ferenc pápa.

Végül arra buzdított, hogy legyünk a szeretet tanúságtevői. Ez olyan erény, amely nélkül a vértanúság és a misszió elveszti keresztény ízét. A szeretetnek erről a magasztos formájáról való tanúságtétel jellemezte Szent María Guadalupe García Zavala életét, aki 1878-ban született Mexikóban és elutasította a kényelmes életet. Mennyi rosszat tehet a kényelmes élet és a jólét vagy a szív középosztályúvá válása, amely megbénít – állapította meg a pápa. Lupita nővér elutasította a kényelmes életet, hogy kövesse Jézus hívását és szolgálja a betegeket és az elhagyatottakat.

Ez annyit jelent, mint megérinteni Krisztus húsát. A szegények, az elhagyatottak és betegek, valamint a peremre szorultak Jézus testét jelképezik. Lupita nővér velük foglalkozott. Megtanította számunkra, hogy ne szégyelljük, ne féljünk, és ne utálkozzunk megérinteni Krisztus húsát. Ez az új mexikói szent arra hív bennünket, hogy úgy szeressünk, ahogy Jézus szeretett bennünket. Ez azt jelenti, hogy ne zárkózzunk be magunkba, saját problémáinkba, ötleteinkbe és saját érdekükbe ebben a kis világba, ami rosszat tesz nekünk, hanem induljunk el azok felé, akiknek szükségük van figyelemre, megértésre, segítségre, hogy elvigyük Isten szeretetének közelségét a tapintatosság, az őszinte érzelmek és a szeretet gesztusain keresztül.

A ma szentté avatott személyek kérdéseket vetnek fel saját keresztény életünk számára is: Hogy vagyok hűséges Krisztushoz? Vigyük magunkkal ezt a kérdést és gondolkodjunk rajta a nap során. Hogy vagyok hűséges Krisztushoz? Képes vagyok megmutatni hitemet tisztelettel, de bátran? Figyelemmel vagyok mások iránt, észreveszem, hogy ki van szükségben, meglátom mindenkiben, hogy szeretnivaló testvéreim? Kérjük a Boldogságos Szűz Máriát és az új szenteket, hogy az Úr megtöltse életünket szeretetének örömével.

Vatikáni Rádió/Magyar Kurír