Útravaló – 2019. május 26., húsvét 6. vasárnapja

Nézőpont – 2019. május 26., vasárnap | 7:00

Napról napra közreadjuk a napi evangéliumi szakaszhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Májusban Seregély István nyugalmazott egri érsek útravalóit olvashatják.

A Vigasztaló, akit a nevemben az Atya küld hozzátok, a Szentlélek, majd megtanít titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondottam nektek – szólt búcsúbeszédében Jézus az apostolaihoz. És ők a Mesternek ezek a szavaira emlékezve, állhatatos imádságban várták Jézus mennybemenetele után a pünkösd napját, amikor rendkívüli jelek kíséretében kiáradt a Szentlélek kegyelme és ereje.

Ki az a Szentlélek? És miben valósul meg a működése?

Tudjuk, hogy Jézus Krisztus a követésére szólít és a történelemből kitörölhetetlen föltámadásában megmutatott örök élet teljességére hív minden embert, akkori és mai tanítványait egyaránt. A mi emberi ismeretünk és erőnk azonban nem elég Isten emberré lett Fiának hiteles követéséhez. Ezért Jézus Krisztus, aki megmondta: „nélkülem semmit nem tehettek”, megígérte, hogy elküldi a Szentlelket, aki Isten harmadik személye, és az idők végéig velünk marad.

Azóta, hogy a Názáreti Jézus befejezte földi küldetését, a Szentlélek őrzi az evangélium világosságát, és adja meg Isten kegyelmét, erejét, hogy mi Isten gyermekei és Isten életének, a föltámadt, krisztusi örök életnek örökösei legyünk.

A keresztény gondolkozás immár sok évszázados imádságos vizsgálódás nyomán a Szentlélek működésének három vonását különbözeti meg.

Szükség van az elesett ember eredeti bűn okozta sebeinek gyógyítására. Az eredeti bűn nyomán emberősünk értelme elhomályosult és akarata rosszra hajló lett. Jézus Krisztus keresztje megszerezte gyógyulásunkat. Szentlelke ezt hozza helyre bennünk, ha kérjük és elfogadjuk. 

Ezért kéri Isten népe a Szentlélek eljövetelét az iskolai évek, a lelkigyakorlatok, az egyetemes és helyi zsinatok kezdetén, és reméli segítségét minden, az Isten akaratával megegyezőnek szánt értelmi és akarati munkához, valamint az egyéni élet föladataihoz. Ne hagyjuk ki a Szentlelket imaéletünkből!

A Szentlélek megadja kegyelmét ahhoz, hogy az örök életre képesítő emberi életet tudjunk élni. Hiszen a keresztség által részesülünk az isteni természetben, ahogyan ezt Szent Péter már az első keresztény nemzedéknek tanítja. Azaz gondolataink, szavaink, tetteink krisztusivá lehetnek. 

A Szentlélek ajándékaira is számíthatunk. Ismerünk egy jó hasonlatot is ezzel kapcsolatban. A Szentlélek jele a szél zúgása. Akinek élete hajóján jól kifeszített vitorla van, azt a Szentlélek suhanása repíti az örök partok felé.

Isten gyógyító, fölemelő kegyelmének és a Szentlélek ajándékainak forrásai pedig a szentségek. Elsősorban az Eucharisztiában jelen lévő Krisztus mint az újszövetség áldozata és az örök élet tápláléka. Bár a szentségek önmagukat nem magyarázó jelek a keresztény élet számára, Jézus Krisztus tekintélyével igazolt másvilági erőt, kegyelmet közvetítenek, ami által életünket szent reménnyel élhetjük, már itt, a földön.

* * *

Dr. Seregély István emeritus egri érsek szívügyének tekintette, hogy nyugdíjas éveiben az Adoremusba elmélkedéseket írjon. A lelkipásztorkodásnak ez a formája sokakat megérintett, számos elismerő levél és szóbeli közlés érkezett szerkesztőségünkhöz, melyekben az olvasók kimagaslónak tartották írásait, örömmel olvasták Útravaló-gondolatait. Érsek úr előre dolgozott. Karácsony előtt már a 2020-as évre készítettük elő a közös munkát. Ezután érkezett a fájdalmas hír, hogy papi életét befejezve az Örök Hazába költözött. Amikor megköszönjük a Teremtőnek életét és a tehetséget, mellyel megajándékozta, kegyelettel emlékezünk rá, és olvassuk az Adoremus májusi számában eligazító tanítását. Requiescat in pace!

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria