Útravaló – 2020. november 17.

Nézőpont – 2020. november 17., kedd | 5:00

Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Novemberben Várnai Péter címzetes prépost ad útravalót.

Zakeus nem csak a testméreténél fogva került az evangéliumba. Nagyon olcsó megoldás volna Szent Lukácstól, ha ez elegendő indok lenne. A feltámadás jelei itt is megfigyelhetők, a sietség és az azonnaliság hangsúlyozásával. Emellett megjelenik az öröm említése és a harácsolt vagyon visszaadása. Érdekes a záradék: „Az Emberfia ugyanis azért jött, hogy megkeresse és megmentse, ami elveszett.” Itt válik hitelessé a jelenet, amikor a bűnbánat és a megtérés nemcsak a lélekben, a belsőben zajlik, hanem külső, fizikai formát is ölt.

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria