Útravaló – 2021. december 5., advent 2. vasárnapja

Nézőpont – 2021. december 5., vasárnap | 5:00

Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Decemberben Várnai Péter címzetes prépost ad útravalót.

Mivel kezdődik egy valamire való építkezés? Víz, elektromos áram? Barakkok az emberek pihenéséhez? Minderre szükség lesz, de nem az első ütemben. Mindenekelőtt oda kell jutni a helyszínre. Meg kell tudni közelíteni. Ehhez pedig utak kellenek. Lépjünk ki egy gondolat erejéig urbanizált városi életmódunkból! Még a sivatagban a hídfőállás kiépítéséhez is utakra van szükség. Nem lehet sivatagi dűnéket meglovagolni, és úgy elkezdeni dolgozni. Először is oda kell juttatni a vizet és az elektromos energiát. Meg kell tudni közelíteni a helyet. Lehet, hogy több ütemben, és csak ideiglenes utak építésére van lehetőség, de út kell. „Készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényét!” – idézi Szent János Izajás prófétát. Az adventi várakozás nem merülhet ki az üzletek megrohanásában és különféle tevékenységek sorozatában. Mindezek csak növelik bennünk az űrt. Egy angol pap a következő kérdést fogalmazta meg az egyházközségi újságban: „Hol van az leírva, hogy Krisztus születésnapját hatalmas bevásárlással kell ünnepelni?” Ez kifejezetten gátolja a készületet.

A kereszténység nagy üzenete az, hogy nemcsak az ember keresi az Istent, hanem Isten is keresi az embert. Az ő teljességében nincs szüksége semmire. Az ő szembejövő útja már teljesen készen van, míg a mi oldalunkon hatalmas gödrök tátonganak, és van még tennivaló. Isten lép elsőnek. Őt sem a tervek készítésében, sem a kivitelezésben nem lehet megelőzni. Az útkészítésben legfeljebb együttműködő készségemet fejezhetem ki. Ennek jele, hogy őt engedem az első helyre. A durva földmunkától kezdve a befejező mozzanatig, a korlátok festéséig bezárólag ő mindig előttem jár. Ez persze nem engedi, hogy lustálkodjak. A bűnbánattal megvalósuló előkészítés az én feladatom. A járható út megépítése inkább az övé, mint az enyém. Az Isten által épített út mindig stabilabb és biztonságosabb, mint az, ami a mi kezeink közül kerül ki. Isten számít a közreműködésünkre, amellett, hogy ő ül a betonozó gép kormányánál.

A bűnbánatot hirdető Egyház Isten ereje által születik és él. Példát és modellt él a világ elé azáltal, hogy nem engedi kiüresíteni, sem profanizálni a születendő Istengyermek létét és lényegét. Angol nagyvárosokban hatalmas kérdőjelek láthatók a plakátokon, amikor a muzulmán származású polgármester kíván boldog karácsonyt. Az angol családokat pedig nem tartja meg a sült pulyka, a gyerekek kórusának csilingelése és az ablakon bemászó Mikulás. Mert a hit nélküli próbálkozás csak a szeretet torzóját szüli meg.

Az ünnep sikerét nem az égig érő mosatlan tányér- és csonthalmok határozzák meg, hanem az, hogy növekedett-e a vendégek hite. Erre a kérdésre mindenki úgy adja meg a maga válaszát, hogy a tányérhalmok csökkenjenek, a bizalmunk Istenben pedig növekedjék.

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria