Útravaló – 2023. május 28., pünkösdvasárnap

Nézőpont – 2023. május 28., vasárnap | 5:01

Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Májusban Földi István pápai esperes plébános ad útravalót.

Aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék! Aki hisz bennem, (…) annak belsejéből élő víz forrása fakad – halljuk Jézustól a sátoros ünnep utolsó napján a templomban. Az evangélista ezt az epizódot magyarázva megjegyzi, hogy Jézus „ezt a Lélekről mondta, amelyben a benne hívők részesülnek. A Lélek ugyanis még nem jött el”, nem volt még jelen teljesen, de biztosan nem hiányzott az igazak életéből. Jézus a halála előestéjén kijelentette az apostoloknak: „ti ismeritek, mert bennetek van”. Húsvét estéjén megjelent a tizenegynek, „rájuk lehelt, és ezt mondta: vegyétek a Szentlelket”. A Szentlélek az egyetlen igazi „ajándék”, végtelen, amint Isten is végtelen. Aki hisz Krisztusban, az már megkapta, mégis egyre teljesebben befogadhatja. Ez az ajándék jelen van a húsvéti misztériumban. Krisztus, aki meghalt és feltámadt, ő adja a tanítványainak. A Szentlélek pünkösdi kiáradása ezt teszi teljessé ünnepélyesen, külsőleg is. A Szentlélek nem egyes kiváltságosok ajándéka, hanem mindenkire kiárad, amint Krisztus is mindenkiért meghalt, föltámadt és a mennybe ment. A húsvéti misztérium csúcspontja tehát nemcsak a feltámadás és a mennybemenetel, hanem a pünkösd is.

Amikor a kevélységtől hajtott emberek saját erejük bizonyítékaként el akarták érni Istent, és fel akarták építeni a híres bábeli tornyot, nem értették meg többé egymást. A Szentlélek kiáradásakor ennek pontosan az ellenkezője történt. A nyelvek összezavarodása helyett a nyelvek „adománya” lehetővé tette a „minden népből való” emberek közötti megértést. A különböző népek nem elkülönülnek, hanem egybeolvadnak. Ez pedig a Szentlélek alapvető műve: egységet teremt! A Szentlélek azért árad ki az emberi szívekbe, hogy a különböző népekből egyetlen népet kovácsoljon: Isten népét, amelyet a szeretet tart össze.

Erre a gondolatra figyelmezteti Pál a korintusiakat: „Mi ugyanis mindnyájan egy Lélekben egy testté lettünk a keresztség által; akár zsidó, akár pogány, akár rabszolga, akár szabad. Mindannyiunkat egy Lélek itatott át.” Az egység Lelke, a szeretet Lelke, ő tesz egy testté, Krisztus titokzatos testévé, az Egyházzá. A pünkösdkor megkezdődött műnek az a célja, hogy megújítsa a föld színét, amint egy napon megújította az apostolok szívét: elindította őket – fajra és vallásra való tekintet nélkül – az egész világra.

Pünkösd nem egyetlen esemény, hanem az Egyházban időtlenül jelen lévő valóság!

„Jöjj, Szentlélek, töltsd be híveid szívét, és gyullaszd fel bennük szereteted tüzét!” – mondjuk az Egyházzal egységben. Át akarjuk élni, meg akarjuk érezni a Lélek tüzét. Azt a tüzet, amelyet az apostolok is éreztek, amikor kiléptek az összeverődött tömeg elé, otthagyva a teremben félelmeiket, aggodalmaikat, emberi számítgatásaikat, terveiket. Hagyták, hogy magával ragadja őket a Szentlélek ereje, teljesen átalakítva őket arra a valóságra, aki Krisztus. Hiszen ő küldi a tanítványokat, ahogy az Atya küldte őt. És mi történik? Mennek, és tanúságot tesznek a Feltámadottról! Bensőjükből élő víz forrása fakad!

Testvérem! Megkaptad a Szentlelket. Menj és tanúskodj az örök Szeretetről! Ne félj! Isten Lelke veled van! Ő megadja neked mindazt, amire szükséged van, és eszedbe juttat mindent, amit Jézus tanított neked! Indulj és menj!

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria