Útravaló – 2024. április 1., húsvéthétfő

Nézőpont – 2024. április 1., hétfő | 5:01

Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Áprilisban Várnai Péter címzetes prépost ad útravalót.

Szent Péter megcímezetten mondja el pünkösdi szónoklatát. Gondolatmenetébe beleszőve megszólítja a hallgatóságot. Megszegve minden pasztorációs szabályt, a férfiakat szólítja meg, mert a vallásosság komoly dolog, a férfiakra tartozik. A Jézusra vonatkozó nagyszerű gondolatokat gyorsan felváltották a vád szavai, ám feloldja a zsidókat a rájuk háruló bűnösség alól az „Isten előre elhatározott terve szerint” (ApCsel 2,23) kifejezéssel. A pünkösdi szónoklat valódi kérügmatikus beszéd, amely tartalmazza a megtérés legfontosabb állomásait és közreműködőit: Isten szeretete; a bűn; a megváltás; a hit és a megtérés; a Szentlélek és a közösség.

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria