Útravaló – 2024. április 23.

Nézőpont – 2024. április 23., kedd | 5:01

Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Áprilisban Várnai Péter címzetes prépost ad útravalót.

„Isten gyermekeinek hívnak és azok is vagyunk” (1Jn 3,1). Kicsit általánosító és passzív megállapítás ez, amelyhez számos idézet csatlakozik. „Eljön az igazság Lelke, ő majd elvezet benneteket a teljes igazságra” (Jn 16,13). Továbbá: Isten minden teremtményét szereti, kivétel nélkül és azonos módon, viszonzást nem várva. Máris bent vagyunk az LMBTQ legsötétebb bugyraiban. És az igazság nem elvont fogalmak gyűjteménye, hanem rendezett oksági viszonyok következménye, vagy biblikusan maga Jézus személye, aki a Golgotáig elmenve mutatja meg a szeretet mibenlétét. Az új vallás híveit először Antiochiában nevezték keresztényeknek (krisztusiaknak). A Krisztushoz tartozás számos jelét mutatták fel: állhatatosak maradtak a hitben, a tanítás tisztaságát megőrizték, és rendszeresen tömegeket tanítottak. Öszszefoglalva: a missziót tartották életben.

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria