Útravaló – 2024. június 16., évközi 11. vasárnap

Nézőpont – 2024. június 16., vasárnap | 5:01

Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Júniusban Földi István pápai esperes plébános ad útravalót.

Jézus az Isten országáról tanít. Példabeszédekben akarta megértetni a hallgatóival, hogy nem egy földi értelemben vett országról beszél. Tanít az Istenről, aki nem haragvó és bosszúálló Isten, hanem a mi jóságos mennyei Atyánk, Apácskánk. Tanít arról is, hogy az ember a halála után nem az alvilág sötétségébe kerül, hanem meghívást kapott Isten csodálatos életébe és boldogságába. Beszél arról is, hogy Isten megbocsát a bűnösnek, nem kell reménytelen állapotban leélnie a földi életét. Pünkösdkor eljön majd a Szentlélek, és beigazolódnak Jézus Krisztus szavai: „S a Vigasztaló, a Szentlélek, akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít benneteket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek.”

Ma két példabeszédet hallottunk az evangéliumban, amelyek ugyanazt jelenítik meg nekünk. Hallottuk a vetésről és a mustármagról szóló példabeszédet, amely egyet akar nagyon hangsúlyozni: Isten országa nem a mi teljesítményünkből jön létre. „A föld magától terem, először szárat, aztán kalászt, végül telt szemet a kalászban.” Ha igent mondunk Isten országára, a többi az ő szeretetének műve. Ez az, amit nehezen tudunk értelmezni. Miért? Mert ma teljesítményorientált világot élünk. A fejlődés mértéke az, hogy mennyire veszed át a ritmust. Mennyit tudsz termelni, mennyi áramot, pénzt tudsz megspórolni, hány diplomád van, szerepel-e a neved előtt a „dr.”, és még sorolhatnám. Ebben a világban és e gondolkodásmód szerint csak az az értékes ember, aki teljesíteni tud. Erre nevelik a gyermekeket már iskolás koruktól kezdve az egyetemig, s ezzel találkoznak felnőttként a munkahelyen is. Egyházunkban is tapasztalhatók a világnak e hatásai, például, amikor azon mérik le a jó papot, hogy hány szentmisét tud elmondani egy hétvégén, vagy hány egyházközséget képes ellátni.

Ezzel szemben Isten a ma hallott példabeszédekben azt mondja: te önmagadban érték vagy! Egyedül azért, mert embernek születtél, s mint ember, Isten képét hordozod magadban a teremtett világban. Értékességed Isten előtt egyáltalán nem attól függ, hogy milyen teljesítményt tudsz felmutatni. Hiszen mustármagnyi hitedből ő sarjaszt szeretetágakat, amelyek menedéket nyújtanak másoknak is.

Korunk gondolkodása megjelenik vallásos életünkben, s azon belül az imaéletünkben is. Azt gondoljuk, hogy minél több imát mondunk el, annál biztosabb az eredmény. Nagyon sokan úgy képzelik az imádságot, mint az imakönyvek előre megfogalmazott, hosszabb-rövidebb imáinak elmondását. Sokan rendíthetetlenül, gépiesen mormolják megszokott imáikat. Jó néhányan megrekednek a bérmálkozott ifjú hit- és imaéletében. Pedig a hitünkben, a lelki életünkben, az imádáság terén is szükség van a fejlődésre, amelynek mozgatója, ösztönzője a Szentlélek. Próbáltál már a saját szavaiddal imádkozni? Ha még nem, akkor próbáld meg! Próbáltál már elsőként szeretni, tenni a jót? Próbáld meg! Maga a Szentlélek fog segíteni neked.

Engedjük működni magunkban Isten Szentlelkét. Fontoljuk meg Szent Pál szavait: „Kérlek tehát benneteket, hogy lélek szerint éljetek.” Mondjuk ki mustármagnyi igenünket Istennek, és kegyelme valósággá terebélyesíti bennünk Isten országát.

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria