Útravaló – 2024. június 24., Keresztelő Szent János születése

Nézőpont – 2024. június 24., hétfő | 5:01

Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Júniusban Földi István pápai esperes plébános ad útravalót.

János születését különleges, csodás jelek kísérik. Lukács részletesen beszámol János születésének hírüladásáról és világra jöttéről. Szülei, Zakariás és Erzsébet már idősek voltak. Emberileg nem gondolhattak arra, hogy gyermekük fog születni. Amikor az Isten angyala megjelenik Zakariásnak templomi szolgálata közben, és hírül hozza neki, hogy a Mindenható gyermekkel áldja meg házasságukat, nem hisz az isteni üzenetnek, ezért megnémul. Isten a mi életünkben is tesz csodákat, megmutatja, hogy nála nincs lehetetlen. Mi mégis hányszor kételkedünk a mindenhatóságában! Főleg akkor, amikor emberi elképzeléseinket felülmúló, váratlan dolgokról van szó. Ő a meglepetések Istene!

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria