Vatikán: akik az átmenetet biztosítják

Kitekintő – 2013. február 18., hétfő | 16:02

Amint február 28-án XVI. Benedek lemondása ténylegessé válik, a Vatikánban egy 15-20 napos átmeneti időszak veszi kezdetét, mely a pápaválasztó konklávé megnyitásáig tart. Az alábbiakban  az átmeneti időszakot biztosító személyeket mutatjuk be.

Tarcisio Bertone bíboros, a Római Katolikus Egyház camerlengója

Február 28-án 20 órától a vatikáni államtitkár hivatala megszűnik. De Tarcisio Bertone bíboros ezen kívül a Római Katolikus Egyház camerlengója is, és ezen a címen az ő feladata lesz, hogy az apostoli szék megüresedésének tényét megállapítsa, hogy gondoskodjon a pápai paloták őrzéséről, és hogy a bíborosi kollégium fennhatósága alatt a Vatikán folyó ügyeit irányítsa. Bertone bíboros 2007-ben kapta a camerlengói megbízást. A 78 éves, piemonti születésű,  szalézi szerzetes nyolc éven keresztül (1995-től 2002-ig) volt Joseph Ratzinger legfontosabb munkatársa a Hittani Kongregációban, majd Genova érsekévé nevezték ki. 2006-ban hívták vissza a Vatikánba az államtitkári posztra, és mint ilyen, a Kúria „fejévé” vált.

A camerlengo mostani feladatait VI. Pál pápa jelölte ki a Regimini ecclesiae universae kezdetű apostoli konstitúcióban 1967-ben. Ezt egészítette ki II. János Pál pápa az 1988-ban kiadott Pastor bonus és az 1996-ban megjelentetett Universi Dominici gregis kezdetű konstitúciókban. A camerlengo ezek szerint elsősorban a Vatikán világi adminisztrációját felügyeli a pápai interregnum időszakában.

A camerlengo feladata lenne egyébként a pápa halálának hivatalos megállapítása, a pápai lakosztály lepecsételése, az elhunyt pápáért felajánlott liturgiák vezetése, és a temetés menetének ellenőrzése. Ő hívja továbbá a világ bíborosait Rómába, és – három másik bíborossal együtt – ő koordinálja a Vatikán napi ügyeit. Ő a felelős a konklávé előkészítéséért, beleértve a Sixtus-kápolna átvizsgálását, a lehallgató-készülékek végett is. Az új pápa megválasztása után a camerlengo szerepének kiemelt fontossága megszűnik.

Angelo Sodano, a Bíborosi Kollégium dékánja és Giovanni Battista Re, a legidősebb püspök-bíboros

Általában a Bíborosi Kollégium dékánja elnököl a bíborosi testület ülésein abban az időszakban, amikor nem ül pápa Szent Péter trónján, és az ő feladata az is, hogy összehívja a bíborosokat Rómába. Mivel azonban a jelenlegi dékán, a 85 éves Angelo Sodano bíboros kora miatt már nem vehet részt az új pápa megválasztásában, és a 90 éves aldékán, Roger Etchegaray bíboros sem, a legidősebb püspök-bíborosra, a 79 éves Giovanni Battista Re bíborosra száll a feladat, hogy a Szent Kollégium ülésein és a konklávén elnököljön. Giovanni Battista Re korábban vatikáni helyettes-államtitkár, majd a püspöki kongregáció titkára, végül pedig, 2010-ig a Püspöki Kongregáció prefektusa volt.

Giovanni Becciu érsek, vatikáni helyettes-államtitkár és Dominique Mamberti érsek, a vatikáni államközi kapcsolatok titkára

A vatikáni államtitkár hivatala a pápa lemondásával automatikusan megszűnik, két legfőbb munkatársa azonban pozíciójában marad, hogy segítse a bíborosi testületet a folyó ügyek irányításában az új pápa megválasztásáig. A helyettes-államtitkár olyan, mint az egyház „főtitkára”. Ezt a pozíciót 2011 óta a 64 éves Giovanni Becciu érsek, volt kubai nuncius tölti be. Az államközi kapcsolatok titkára pedig a vatikáni diplomáciáért felel, ő 2006 óta a 60 éves Dominique Mamberti érsek, volt szudáni, majd eritreai nuncius látja el.

Lorenzo Baldisseri érsek, a Bíborosi Kollégium titkára

A Bíborosi Kollégium titkári feladatait hagyományosan a Püspöki Kongregáció titkára látja el. Ezt a posztot 2012 óta a 72 éves Lorenzo Baldisseri tölti be, aki tíz éven keresztül brazíliai nuncius volt. Ő az, aki átadja az új pápának a pápai fehér sapkát és átveszi tőle a bíborosi piros sapkát annak jeleként, hogy hamarosan bíborossá avatják (bár a 2005-ös konklávé után Monterisi érseknek 2010-ig kellett várnia bíborossá avatására).

Frissítés (2013.02.26.): a pápa úgy módosította 2013. február 25-én a konklávé szabályait, hogy a bíborosok testülete, ha minden választó jelen van (kivéve persze, akik bejelentették, hogy nem vesznek részt a konklávén), előbbre hozhatja 15 napnál hamarabbra is a konklávé kezdetét.

Magyar Kurír

Kapcsolódó:
A konklávék története
Mit kell tudni a bíborosi kollégiumról?
Sixtus-kápolna: a pápaválasztás színhelye
Már március 10-én megkezdődhet a konklávé
Milyen kolostorba vonul vissza XVI. Benedek?
Mit mond a kánonjog a pápa lemondásáról?
A pápa lemondási nyilatkozata

Kövesse a Magyar Kurírt a Facebookon is!