Vatikáni bizottság vizsgálja a Neokatekumenális Út miséit

Kitekintő – 2012. április 12., csütörtök | 15:36

Arra kötelezte a Hittani Kongregációt XVI. Benedek pápa, hogy vizsgálja meg: összhangban van-e a Neokatekumenális Út liturgikus gyakorlata az egyház előírásaival. 

A pápa Levada bíborosnak, a kongregáció prefektusának írt levelében az egész egyház számára sürgősnek ítéli az ügyet – írja az olasz La Repubblica napilap honlapjának egyházi blogján Sandro Magister. 

A Neokatekumenális Út liturgián kívüli gyakorlatait a közösség vezetőivel való január 20-i találkozón nyilvánosságra hozott dokumentumban hagyták jóvá. Mint arról a Kurír is hírt adott, ezután fellángolt a vita a mozgalom liturgikus gyakorlatával kapcsolatban. Sokan az elismerést a Neokatekumenális Út sajátos liturgiájának hivatalos elfogadásaként értékelték, egyes vatikáni források viszont arra hívták fel a figyelmet, ami amúgyis egyértelműen kiolvasható a szövegből: az csak a liturgián kívüli más egyéni gyakorlatokat hagyta jóvá. Ugyanakkor a mozgalom pártján állók közül sokan úgy vélik: nincs is szükség a mozgalom liturgiájának jóváhagyására, mivel az amúgy is összhangban van az egyház előírásaival. A pápa a mozgalom képviselőinek tartott beszédében az egyház liturgikus előírásainak való megfelelésre hívott fel. 

Az Út liturgikus gyakorlatával szemben olyan vádak fogalmazódtak meg, hogy a miséiken laikusok prédikálnak, a hívek nem térdelnek, hanem állnak az eucharisztikus ima alatt, hogy hatalmas tálakban konszekrálják a bort, amelyet így nehéz méltón megőrizve kiszolgáltatni, illetve hogy ülve áldoznak, vagy épp kézről kézre adták a Krisztus vérét tartalmazó kelyhet. Több püspöknek akadtak gondjai már az Úttal, gyakori panasz, hogy „tagokra” és „nem tagokra” osztják egy-egy plébánia híveit, mivel az Út a plébániai rendszer keretei közt működik. Mindazonáltal ezen híresztelések valóságalapját nehéz kideríteni. Francis Arinze bíboros, aki 2002 és 2008 között volt az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció vezetője, nem fogadta el az Út liturgikus gyakorlatát. 

Sandro Magister mindezzel kapcsolatban azt írja: a szöveg eredetileg tartalmazta volna az Út sajátos liturgikus szokásainak elismerését is, ám a pápa átdolgoztatta a szöveget. A január 20-i találkozó után nem sokkal XVI. Benedek beszélt Rainer Maria Woelki berlini érsekkel, aki tájékoztatta őt az egyházmegyéjében az Út által okozott nehézségekről, amelyet például a szombat esti közösségi miséik jelentenek. A pápa arra kérte az érseket, fejtse ki mindezt írásban. Woelki jaunár 31-én el is küldte levelét a Szentatyának. 

XVI. Benedek február 11-én elküldte a levél másolatát a Hittani Kongregációnak, azzal a meghagyással, hogy minél hamarabb vizsgálják meg a kérdést. Március 26-án összeült a kérdést megvizsgáló bizottság a római Palazzo del Sant'Uffizióban: a Hittani Kongregációt Luis Francisco Ladaria Ferrer érsek, jezsuita szerzetes, az Istentiszteleti és Szentségi Kongregációt  Augustine J. Di Noia érsek, dominikánus szerzetes, a Világiak Pápai Tanácsát pedig Josef Clemens püspök képviselte. Rajtuk kívül még négy, általuk felkért szakértő volt jelen; valamint írásban küldte el szakvéleményét Cassiano Folsom bencés szerzetes, a norciai Szent Benedek-kolostor perjele. 

A La Repubblica szerzőjének értesülése szerint minden szakértő igen kritikus volt az Út liturgikus gyakorlatát illetően. Ugyancsak komoly fenntartásokat fogalmazott meg Karl J. Becker bíboros, jezsuita teológus, a Pápai Gergely Egyetem nyugalmazott professzora, a Hittani Kongregáció tanácsadója. A március 26-i találkozón kiosztott dosszié tartalmazta a pápa levelét, Woelki érsek levelét a pápának, Becker bíboros véleményét és egy napirendi ajánlást, ami nyíltan megkérdőjelezte az Út statútuma 13. pontjának az egyházi előírásoknak való megfelelését – ez az a pont, amire az Út alapozza a liturgikus gyakorlatát. Ez kimondja, hogy az Eucharisztia ünneplése lényegi része az Út közösségei életének, az Eucharisztia szombat esti ünneplése pedig a plébániai lelkipásztori munka részei, és nyitva állnak minden hívő előtt. A liturgiát e pont szerint az érvényben lévő római misekönyv szerint (kellene) ünnepelni, olyan esetleges eltérésekkel, amelyeket Róma jóvá hagyott. Hozzáteszik: az Út miséin két szín alatt áldoztatnak, az Eucharisztiát mindenki állva, a helyén maradva veheti magához. 

A bizottság szakvéleményét a Hittani Kongregáció plenáris ülése fogja megvitatni április második felében.  

Kapcsolódó:
A Neokatekumenális Út „liturgikus innovációit” nem engedélyezte a Vatikán
Cañizares bíboros: Isten cselekszik a keresztény beavatás szertartásaiban
Hűs levegő: Cañizares bíboros a Neokatekumenális Útról 

Magyar Kurír (szg)

Kövesse a Magyar Kurírt a Facebookon is!