Vatikáni statisztika: továbbra is növekszik az egyház világszerte

Kitekintő – 2014. május 6., kedd | 19:02

A vatikáni statisztikák szerint 2012-ben gyarapodott a katolikus hívek, a papok, diakónusok és férfi szerzetesek száma szerte a világon, míg tovább csökkent a szerzetesnők száma – tájékoztat a Catholic Herald.

Az adatok a nemrég megjelent vatikáni statisztikai évkönyvből származnak, amely a 2012. december 31-én érvényes állapotokat tükrözi. 2012 végére a világ katolikus népessége elérte az 1,228 milliárd főt, ami 1,14 %-os növekedést jelent, vagyis 14 millióval több hívőt. Ez valamicskével meghaladja a globális népességnövekedést, amit 2013-ban 1,09 %-ra becsültek.

A világ össznépességében a katolikus hívek aránya nagyjából változatlan: 17,5 % körül mozog. Az elmúlt években először mutatott csökkenő tendenciát a papi hivatást választók aránya. A püspökök száma lényegében változatlan: 5133 fő.

A legfrissebb vatikáni statisztikai évkönyv becslése szerint mintegy 4,8 millió katolikus maradt ki a felmérésből, mert olyan országokban élnek (Kínában és Észak-Koreában), amelyek nem tudtak pontos adatokkal szolgálni a Szentszéknek.

A katolikusok aránya az össznépességhez képest Észak- és Dél-Amerikában a legmagasabb: a kontinens népességének 63,2 %-át teszik ki. Az arány Ázsiában a legalacsonyabb: mindössze 3,2 %.

A 2012-es naptári év során 16,4 millió gyermek, illetve felnőtt keresztelőre került sor.

A papság összlétszáma 413.418 főről 414.313 főre emelkedett: enyhe növekedést mutat Afrikában, határozottabban nőtt Ázsiában, és enyhén emelkedett Amerikában, Európában és Óceániában. Ázsiában 2007 és 2012 vége között 13,7 %-kal nőtt a papok száma.

Az állandó diakónusok száma (42.104 fő) 1100 fővel nőtt az előző évhez képest, és 17 %-os növekedést mutat 2007-hez képest; túlnyomó többségük (97 %) Észak- és Dél-Amerikában, valamint Európában él.

A szerzetesek száma globális viszonylatban 0,4 %-os növekedést mutat, 2012 végén 55.314 főt számláltak. Az enyhe gyarapodás mindenütt tapasztalható volt, kivéve az amerikai kontinenst.

A szerzetes nővérek száma továbbra is csökken: 2012-ben 702.529 ideiglenes vagy örökfogadalmat tett nővérről beszélhetünk, ami 1,5 % visszaesést jelent az előző évhez, és 5,9 % visszaesést 2007-hez képest.

A papi hivatást választó egyházmegyés kispapok, illetve szerzetesnövendékek száma 2003 óta először fogyatkozott. A 2011 végi 120.616 főből 2012 végére 120.051 fő maradt. Növekedés csak a hagyományosan hivatásokban gazdag kontinenseken: Afrikában és Ázsiában tapasztalható, bár ott sem jelentős mértékben.

Magyar Kurír