Carballo érseket látták vendégül a romániai szerzetes-elöljárók országos találkozóján

Külhoni – 2015. október 13., kedd | 15:49

A romániai férfi- és női szerzetesi közösségek elöljáróinak éves gyűlését október 7. és 10. között rendezték a Bákó melletti Luncaniban található kármelita kolostorban, ahol az országban működő 42 női és 12 férfiszerzetesrend képviseltette magát.

A találkozó egy megkezdett hároméves ciklus második lépcsője: a reflexió ideje volt a percepció (észlelés) – reflexió – akció sorozat keretében. A három év alatt a szerzetesi közösségek elöljárói arra keresik a választ, hogy hogyan tudnak jobban megfelelni a helyi egyház szükségleteinek anélkül, hogy szem elől tévesztenék a saját identitásukat és a karizmájukból fakadó küldetésüket. Florentin Crihălmeanu kolozsvári görögkatolikus püspök, a romániai püspöki konferencia megszentelt élet intézményeiért felelős tagja rávilágított arra, hogy ez a reflexiós út ugyanaz, amit az emmauszi tanítványok jártak be: emlékezés – identitás – küldetés.

A találkozón részt vett José Rodriguez Carballo OFM érsek, a Megszentelt Élet Intézményeinek és az Apostoli Élet Társaságainak Kongregációja titkára, aki emlékeztette a szerzetes-elöljárókat arra, hogy a megszentelt élet évének hármas célkitűzése II. János Pál pápa Novo millennium ineunte kezdetű dokumentumából származik: hálával emlékezni a múltra, szenvedéllyel élni a jelent és reménnyel szemlélni a jövőt.

Carballo érsek előadásában a szerzetesi élet pesszimista és optimista értelmezéseire hívta fel a figyelmet, és kiemelte, hogy reális módon kell szemlélni a mai rendi életet: igaz, hogy pillanatnyilag kritikus időszakot élnek át a szerzetesek, de a szerzetességnek ez a „téli” időszaka lehetőség számukra, hogy felfedezzék a gyökereiket: a megszenteltséget, a közösségi testvériséget és a missziós lelkületet. A kritikus időszakkal való megbirkózást két alapbeállítódás segíti: a megkülönböztetés és a tisztánlátás.


A rendi élet sok öröme mellett Carballo érsek nevén nevezte azokat a hiányosságokat is, melyekkel a szerzetesi közösségek küszködnek ma: az individualizmus, az aktivizmus, a hatalmi visszaélések és a pénzügyi problémák, valamint a törékeny identitás. Ez utóbbit külön is hangsúlyozta, mert szerinte komoly probléma napjainkban, hogy egyes szerzetesek és közösségek saját karizmájuk megélésének erősítése helyett a más mozgalmakhoz való tartozást erősítik. A Szentlélek hívja létre a karizmák sokféleségét, de „nem szereti” azok keveredését. Arra bátorította az elöljárókat, hogy segítsék a nővéreket és testvéreket, hogy teljes szívvel szenteljék magukat saját közösségük karizmájának, és különféle más mozgalmakhoz való tartozásukkal ne gyengítsék elsődleges hivatásukat.

A találkozó során a női közösségek elöljárói megválasztották országos szervezetük (CRSM) új vezető tanácsát: Regina Birou SFMA lett az elnök, Lenuța Băcăoanu SCMP az alelnök, Patricia Rediu CJ, Viviana Radu SP és Ruth Casey FCJ pedig a tanácsosok.

Forrás és fotó: Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria