Veled együtt vagyunk rendben – Megnyílt a Szerzetesek tere

Megszentelt élet – 2015. szeptember 18., péntek | 20:10

A megszentelt életet középpontba állító kétnapos rendezvényt szeptember 18-án nyitották meg Budapesten, a Március 15. téren felállított nagyszínpadon. A „Veled együtt vagyunk rendben!” mottó jegyében hívnak a rendek találkozni, életüket, szolgálatukat megismertetni minden érdeklődőt.

KÉPGALÉRIA – klikk a képre!

Labancz Zsolt SP, a Férfi Szerzetes-elöljárók Konferenciája elnöke a magyarországi szerzetesek nevében köszöntötte a Szerzetesek tere résztvevőit. A megszentelt élet éve meghívás számunkra a Krisztus követésében való elmélyülésre, megújulásra – mutatott rá az FSZK elnöke, majd felidézte a tematikus év kiemelkedően fontos pillanatát, a szerzetesek mátraverebély-szentkúti zarándoklatát, mely a hivatás ünneplése volt a közösségek számára.

A jelen rendezvény pedig, a Budapest belvárosába szervezett találkozó a társadalom szélesebb köreinek megszólítása céljával jött létre. Találkozásra hívtunk, egymással és Jézussal – mondta a piarista elöljáró.

Deák Hedvig OP, a Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája elnöke a rendezvény mottójáról szólt köszöntőjében: Rendben vagyunk – hirdette a tematikus év első jelmondata. A jó cél alapján felismert út tartja és rendezi az ember életét. A mottó kibővítése – Veled együtt vagyunk rendben – kifejezi, hogy ennek megtapasztalása közösségben történik, és ezt az ember szeretné megosztani. A Szerzetesek tere a küldetés pillanata, amelyben  rendek életük, szolgálatuk megismertetésére törekszenek..

Alberto Bottari de Castello apostoli nuncius a Szentatya ajándékát adta át a Szerzetesek tere résztvevőinek. „Üzenetünk van számotokra” – e szavakkal értesítették a Vatikánból arról, hogy Ferenc pápa videoüzenetben fordult a megszentelt élet évét a mai rendezvénnyel is ünneplő magyar szerzetesekhez.

A Szerzetesek tere olyan modern forma, amely megfelel annak, amit a mai ember a találkozástól elvár – fogalmazott a nuncius, és hangsúlyozta: ahogy Ferenc pápa mondta, ajándék ez az év, esély arra, hogy megismertessük a megszentelt élet, az Úrral való bizalmas együttlét kincsét, és a találkozásban ezt át is tudjuk adni a körülöttünk élőknek.

Most elhallgatok, mert a Szentatya személyesen szól hozzátok – zárta köszöntőjét Alberto Bottari de Castello. Ferenc pápa szavait Labancz Zsolt SP tolmácsolta magyar nyelven.

Közel vagytok az emberek aggodalmaihoz és várakozásaihoz, osztoztok nehézségeikben és reményeikben – fogalmazott Ferenc pápa a rendezvény résztvevőinek címzett videoüzenetében, és így buzdított: Kérjetek az Úrtól együttérzésre képes szívet, hogy le tudjatok hajolni az emberek testi-lelki sebeihez, és sokakhoz el tudjátok vinni Isten vigasztalását.

Látjuk magunk körül a különböző szerzetesi ruhákat, habitusokat, tudjuk, hogy sajátos életforma, szabályzat áll ezek mögött. A szerzetesek élete különleges és erőteljes jel – utalt Erdő Péter beszédében arra, hogy a megszentelt élet évének kommunikációjában milyen fontos, hogy hangsúlyt adtak a szerzetesség bemutatásában a látható jelek szerepeltetésének.

Ez provokatív a mai világban. Excentrikus ruhába öltözünk, közösségben, szabályok szerint élünk, időnk jelentős részét imádságokkal töltjük, sokszor köszönet és elismerés nélkül végzünk súlyos munkákat a közösség javára, önátadásra törekszünk. Mire akarjuk felhívni ezzel a figyelmet? – tette fel a kérdést a bíboros. – Minden lépésünk, szavunk, amit teszünk és mondunk, arról tanúskodik, hogy van valaki, aki nagyobb, mint az egész, érzékszerveinkkel tapasztalható világ, és nélküle semmi értelme sem volna cselekedeteinknek.

Ez a hatalmas találkozás próbára teszi emberi kifejezőkészségünket, de tudjuk, mindent Istennek akarunk adni. Ez hozza életünkbe az örömet – hangsúlyozta a főpásztor – és tesz képessé arra, hogy az emberek szolgálatában többet tudjunk tenni, mint ami elvárható vagy megkövetelhető.

Ezért tanúságtétel a szerzetesi élet Isten létéről, Krisztusról. Ez a tanúságtétel a közös hivatásunk. A szerzetesek szolgálata – az oktatás-nevelés, gyógyítás, szociális munka – mutatja meg elkötelezettségüket. Ez a segítő szeretet nyelve, amely mindenki számára érthető nyelv. Erről is szól a megszentelt élet évének üzenete – mondta Erdő Péter.

Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár a köszönet hangján szólt a szerzetesek szolgálatáról. Mintát adtok – mondta, és arra bátorította a szerzeteseket, vállalják hivatásuk látható jeleit akkor is, ha az emberek meg nem értéssel fogadják ezt. „Rendben vagyunk” – üzenik ezek a látható jelek nekünk, mi pedig bátran válaszoljuk: „veletek együtt”.

Szólnunk kell a mindannyiunkat érintő össztársadalmi problémáról, a menekültek problémájáról – tolmácsolták Labancz Zsolt és Deák Hedvig a magyarországi szerzetesrendek közleményét a rendezvény résztvevőihez. – A szerzetesek, Krisztus követőiként felelősségüknek érzik, hogy keressék, mit tenne ma Jézus.

Az elöljárók Ferenc pápa nyomán azt hangsúlyozták, ma a leginkább együttérzésre képes szívre van szükség, amely meg tud nyílni az idegen, a menekült felé, de megérti azokat is, akik félelemmel, bizonytalansággal szemlélik a mai helyzetet.

A megnyitón műsort adott a Marosszéki Kodály Zoltán kórus, majd Bősze Ádám beszélgetett a Rendben vagyok kampány szerzeteseivel: a domonkos Ármella nővérrel, a ferences Didák testvérrel, a Nyolc Boldogság Közösség szerzetesnővérével, Beátával, Márta kismarosi  ciszterci nővérrel és Fecske Orsolya szociális testvérrel.

A nagyszínpadon Gyermekek fénye címmel a Magyarock Dalszínház rockopera feldolgozásban mutatta be Don Bosco életét. Az est folytatásában táncházat tartottak a Hencidával, majd esti áldás zárta a napot Maczkó Mária népdalénekessel.

A Magyarországi Szerzetes-elöljárók Konferenciáinak Irodája által szervezett programokról ITT olvashat, a Szerzetesek Tere nagyszínpadának élő közvetítése, a Szerzetesek Tere webkameráról követve INNEN lehetséges.

Fotó: Lambert Attila

Trauttwein Éva/Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria