Visszaélések, ifjúság, digitális kihívások és átfogó nevelés – Folytatódott a püspöki szinódus

Kitekintő – 2018. október 9., kedd | 20:28

A püspöki szinódus október 8-i délutáni ülésen Charles Scicluna máltai érsek szólalt föl az Egyházon belüli szexuális visszaélések ügyéről; ugyanakkor szólt a szent életű papokról is, akik segítik a fiatalokat az útkeresésben. Október 9-én délelőtt a munkadokumentum első részéről tárgyaltak.

Igazság nélkül nem lehet élni, ezért a visszaélési ügyekben lényegbevágó az igazság keresése – ezt emelte ki a máltai püspöki konferencia szinódusi küldötte, Charles J. Scicluna érsek az október 8-án, hétfőn megtartott sajtótájékoztatón, amelynek a Szentszék sajtóterme adott helyet. Újságírói kérdésekre válaszolva a főpásztor elmondta, hogy ez a botrány megjelenik a munkadokumentumban is, ahol a 66. pontban „szégyenként” szerepel. Főként azért, mert az áldozatok nagy része fiatal, akiket éppen azok sebeztek meg, akiknek gyógyítaniuk kellett volna.

Gyorsan kell cselekedni, az irgalmasság pedig üres marad, ha nem tiszteli az igazságot – magyarázta a máltai érsek. Utalt rá, hogy jövő február 21–24. között a Vatikánban fognak tanácskozni a kiskorúak védelméről és a visszaélések megelőzéséről. A gyökerénél kell kezelni a problémát, a papi hivatást szolgálatra, nem pedig hatalmi visszaélésre kell használni.

Ne feledkezzünk meg arról a sok szent életű papról sem, akik dolgoznak és bíznak az Úrban. Az életszentség találkozás az emberi gyengeség és az isteni irgalmasság között – emlékeztetett.

Október 9-én, kedden délelőtt a kiscsoportos megbeszélések során a munkadokumentum első részét tárgyalták a szinódusi atyák. Tizennégy összefoglaló született hat különböző nyelven, egyazon témáról: a meghallgatásról. Az Egyház legyen beleérző, nyitott a párbeszédre, kerülje az önreferencialitást, az előítéleteket, és főként a hiteles tanúságtételre alapozzon. A fiataloknak meg kell adni az őket megillető helyet. Elő kell segíteni részvételüket az egyházi életben, a valós szinodalitás jegyében, hogy a folyamatok és ne az egyes események felelős főszereplői legyenek. Így tudják majd saját kortársaikat is evangelizálni.

A fiatalok a valóság szeizmográfjai, ők az Egyház. Kerüljük a moralizálást és mutassuk meg nekik, hogy az élet válasz Isten hívására, hogy az élet szép, mert van értelme. Segítsük őket, hogy hosszú távú döntéseket hozzanak – buzdítanak a szinódusi atyák. – Vigyázni kell, hogy elkerüljék a „digitális elbutulást”, tanítsuk meg nekik az internet helyes használatát.

Tárgyalták továbbá a migráció jelenségéről, amelyet nemzetközi szinten kell megoldani, a törvényesség és a biztonság keretein belül. Lehetőséget kell teremteni a boldogulásra a kibocsátó országokban, és befogadást kell biztosítani a célállamokban. Nem szabad megfeledkezni a kitelepítettekről, az üldözöttekről és a szenvedőkről sem a világ különböző részein.

A nevelés és a képzés kapcsán a szinódusi atyák annak szilárd, tudományközi és átfogó jellegét szorgalmazták. A katolikus tanintézmények feladata a tiszteletre és párbeszédre nevelés, mind a vallások, mind a keresztény felekezetek között. Megfelelő családpasztorációra van szükség a nemzedékek közti hitátadás támogatására. Ma a család válságban van, a szétesés és az apák szerepének meggyengülése miatt. A felnőttek általában túl fiatalnak akarnak látszani és individualisták, ez nem kedvezett a hitátadásnak. Pedig minden hívő felelőssége elkísérni a fiatalokat a Jézussal való személyes találkozáshoz. A fiatalok pedig elsősorban a családból építkeznek.

Olyan papokat és püspököket kell képezni, akik új stílust képviselnek és hozzáértőn képesek a fiatalok mellé állni. Jelenleg ugyanis nincsenek hatékony lelkipásztori stratégiák a szekularizáció és a globalizmus kezelésére, a hagyomány és a modern összebékítésére.

Több kiscsoportos megbeszélésen fölmerült, hogy olyan üzenetet fogalmazzon meg a szinódus a fiataloknak, amely elbeszélő stílusú és az ő nyelvükön szólva képes átadni nekik a keresztény reményt és Isten irántuk való szeretetét. Itt támaszkodhatnak a multimediális világ kínálta eszközökre, hiszen a mai fiatalokhoz nem csupán az írott szó, hanem a képek és a videók segítségével lehet eljutni.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria