XVI. Benedek fogadta az indiai szír-malabár egyház nagyérsekét

Kitekintő – 2011. október 18., kedd | 9:15

George Alencherry júniusban kinevezett új főpásztor és az egyház állandó szinódusának tagjai a napokban Rómában tartózkodnak, hogy kifejezzék szeretetközösségüket Péter utódával. Október 17-én délelőtt XVI. Benedek kihallgatáson fogadta őket az Apostoli Palota Kelemen-termében és beszédet intézett hozzájuk.

Kiemelte, hogy a szír-malabár egyház az indiai Kerala államban továbbra is élvezi a helyi lakosság elismerését munkájáért, amelyet a nevelés területén, szociális és jótékonysági intézményein keresztül végez, és amellyel az egész közösséget szolgálja. A pápa biztosította a szír-malabár küldöttséget: tudja, hogy a keresztények élete nem egyszerű az egyes vallási csoportok által gyakorolt gyanakvás, sőt erőszak miatt. Ennek ellenére arra buzdította őket, hogy továbbra is működjenek együtt más vallások minden jóakaratú képviselőjével a régióban, hogy fenntartsák a békét és a harmóniát az egyház és minden állampolgár érdekében.

A helyi egyházban a papi és a szerzetesi hivatások terén biztató jelek mutatkoznak, amelyek segítenek a lelkipásztori ellátás fenntartásában – állapította meg XVI. Benedek. Figyelembe kell azonban venni a papi és szerzetesi képzésben, a keresztény családi életben és a hívek lelkipásztori ellátásában jelentkező kihívásokat. A pápa azt kérte a szír-malabár egyház képviselőitől, hogy tegyenek erőfeszítéseket a családi struktúrák megerősítésére, őrizzék meg a katolikus nevelés és hitoktatás színvonalát, és folytassák az ifjúság felé irányuló pasztorációs tevékenységet és eredményes munkájukat a hivatásgondozás terén.

A Szentatya utalt arra, hogy a szír-malabár egyház hazájukban és külföldön egyaránt virágzik. Hiteles liturgiai hagyományukat megőrizve a hívek Isten szavából és a szentségekből táplálkoznak, atyáik örökségéhez hűen. A szír-malabár katolikusok javára indított lelkipásztori kezdeményezések kiterjedtek az egész világra. A pápa felidézte a főpásztorok áprilisi ad limina látogatásakor mondottakat, és arra ösztönözte őket, hogy folytassák tovább ezt a fontos tevékenységet, és igyekezzenek bevonni a lelkipásztori ellátásba a határaikon túl élő szír-malabár híveket is.

A szír-malabár katolikus egyház tagjai az India délnyugati partszegélyén lakó malabár keresztények, akiknek őseit a hagyomány szerint Tamás apostol keresztelte meg. A második legnagyobb lélekszámú keleti katolikus közösség híveinek száma meghaladja a 3,6 milliót, amelyből mintegy félmillióan élnek szétszóródva Kerala szövetségi állam határain kívül.

Vatikáni Rádó/Magyar Kurír

(tzs)