Az édesapákért imádkoztak Szent József főünnepéhez kapcsolódva a Káli-medencében

Kishírek – 2021. április 1., csütörtök | 14:01

Az édesapákat köszöntötték Szent József, a Boldogságos Szűz jegyese főünnepét követően, március 21-én a káptalantóti, kékkúti, mindszentkállai, salföldi és szentbékkállai filiákban, Czár Péter plébános vezetésével – olvasható a Veszprémi Főegyházmegye honlapján.

A gyermekek külön is felköszöntötték saját édesapjukat. Imával, áldással és apró ajándékokkal – bibliai idézetet tartalmazó tollal és kulcstartóval – mondtak köszönetet mindazért, amit az apák tesznek családjaikért.

A jelenlévő családfők egy szentképet is kaptak, amelynek hátulján a Szent József-ima olvasható.

A meghitt megemlékezés könnyeket csalt az idősebb és a fiatalabb édesapák szemébe.


Ima az édesapákért

Mennyei Atyánk!
Te vagy minden ember irgalmas, szerető Atyja. Örömödet leled gyermekeidben. Nem elítélni, hanem fölemelni akarsz minket. Hálát adunk az édesapákért, akik azt a küldetést kapták, hogy a Te atyai jóságod, bölcsességed, gondviselésed követei és megvalósítói legyenek gyermekeik felé. Hálát adunk minden fáradozásukért, szeretetükért. Segítsd, Urunk, az édesapákat! Adj nekik erős és mély hitet, hogy a Te Forrásodból merítve tudjanak mindig fényt, örömet vinni a feleségük, a családjuk életébe! Adj nekik nagy szívet, hogy hűségesen egy életen át szeretni és tisztelni tudják feleségüket, és igyekezzenek őt boldoggá tenni. Add meg nekik a kegyelmet, hogy viszonzásul ők is megkapják feleségük és gyermekeik tiszteletét és szeretetét. Adj nekik bölcsességet, türelmet, hogy gyermekeikre kellő időt szenteljenek; tudásukkal, hitükkel, hazaszeretetükkel, becsületességükkel életre szóló példa lehessenek számukra. Adj nekik kitartást a munkában, nagylelkűséget a közösségért végzett szolgálatokban, bátorságot a hiteles értékekért való kiállásban és küzdelemben. Szent József, a szent család hűséges őre, légy oltalmazója az édesapáknak! Boldogságos Szűz Mária, Magyarország Nagyasszonya, a Te pártfogásodba ajánljuk az édesapákat: segítsd őket, hogy családjaink sziklái, erőforrásai lehessenek! Ámen.

Szent József-ima

Szent József, légy házunk ura, kis családunk patrónusa. Egyetértés, hű szeretet egyesítse szíveinket. Az ég felé mutass utat, gyámolítsd az ellankadtat. Küzdelmekben légy segélyünk, erényekben példaképünk. Átadjuk a ház kulcsait, oltalmazd és védd lakóit. Zárd ki mindazt, ami káros, ami üdvünkre hátrányos. Engedd be az Isten-áldást, minden jóban gyarapodást. Ajánlj minket Jézusodnak, szeplőtelen Szűz Arádnak, hogy családunk kisded háza Názáretnek legyen mása. Ámen.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria