Átvitték a Szent Szófia-bazilikába az ereklyéket, melyeket Ferenc pápa adott a bolgár pátriárkának

Kitekintő – 2020. szeptember 20., vasárnap | 19:42

Szeptember 17-én ünnepélyes keretek között vitték át a szófiai székesegyházba a két vértanú, Szent Kelemen és Potitusz ereklyéit, melyeket Ferenc pápa adományozott az ortodox pátriárkának februárban.

Szent Szófia liturgikus ünnepe a bolgár fővárosban különösen nagy jelentőségű, hiszen a város a Szent Szófia-templomról kapta a nevét (amely pedig a görög bölcsesség szóra utalva az isteni bölcsesség nevét hordozza).

Szeptember 17-én, csütörtökön ebből az alkalomból tartották meg a translatiót, vagyis a becses ereklyék átvitelét a bazilikába. Szent Kelemen és Szent Potitusz földi maradványairól van szó, melyeket Ferenc pápa ajándékozott Neofit ortodox pátriárkának, szófiai metropolitának február 27-én, ezzel emlékezve 2019-es bulgáriai apostoli látogatására. A relikviákat a testvéri gesztus jeleként küldte a bolgár ortodox egyháznak.

„A két szent ékesszóló példaként áll előttünk az elmúlt századok dacára” – üzente Ferenc pápa. –

Arra emlékeztetnek minket, hogy a vértanúk valamennyi egyházhoz tartoznak, és a vértanúságban elviselt szent szenvedésük táplálja a vér ökumenizmusát, ami túlmutat a megosztottságon, és arra hív minden keresztényt, hogy munkálkodjon Krisztus tanítványainak látható egységén.”

A pápa üzenetét a bolgár püspöki konferencia elnöke, Hriszto Projkov püspök, apostoli exarcha olvasta föl.

A szófiai metropolita helyettese tolmácsolta Neofit pátriárka köszönetét a pápának. Nagy megtiszteltetés és lelki öröm számukra a Szentatya testvéri gesztusa, mellyel a 2019 májusában tett bulgáriai látogatását követően a szerdikai (szófiai) szent vértanúk: Római Szent Kelemen pápa és Szent Potitusz vértanú néhány relikviáját nekik ajándékozta. „A történelem tanúsítja ezeknek a nagyszerű férfiaknak, első keresztényeknek, a Krisztus-hit tanúinak az egyedülálló életét és munkásságát. Kelemen és Potitusz földi útjukat az ősi Szerdika városában kezdték meg” – írja Neofit pátriárka.

„Nagy áldás a bolgár ortodox egyháznak, mely őrzi és folytatja Szent Cirill és Metód, illetve szent tanítványaik művét, hogy egy ereklyedarabot kaphattak a tiszteletre méltó Kelemen pápának, a szerdikai egyház alapítójának és első püspökének földi maradványaiból. Ő mintegy lelki hidat képezett a bulgáriai és a római egyház között, lelki nagysága és figyelmessége évszázadokon át megmelengette a bolgár és az itáliai nép szívét.”

*

Ősi hagyomány szerint Szent Kelemen és Szent Potitusz élete a bolgár fővároshoz, régi nevén Szerdikához (Serdica) kötődik.

A város Szófia (bölcsesség) nevét a betelepülő görögök adták a középkor vége felé. A régi hagyomány Szent Kelement tekinti a város alapító püspökének. Szent Cirill és Szent Metód 860-tól a kazárok földjén végzett missziójuk során kutatták fel a Krím-félszigeten, Szevasztopol mellett fekvő egykori Kerszónban a Trajánusz császár által oda száműzött és tengerbe fojtott római püspök, Szent Kelemen földi maradványait. A két testvér 867-ben Rómába utazott, és ekkor vitték magukkal ünnepélyesen Péter harmadik utódának földi maradványait, melyeket aztán a róla nevezett ősi templomban helyeztek el.

Szent Potitusz a második század elején született ugyancsak Szerdikában, előkelő római pogány családban. Megtért, majd 160-ban szenvedett vértanúságot Antoninus Pius császár alatt a dél-itáliai Tricarióban.

A bolgár ortodox liturgia Kelemen és Potitusz közös ünnepéről március 24-én emlékezik meg a szófiai ókeresztény bazilikában, melynek másnapján mutat be a pátriárka ünnepi liturgiát – idén először a szentek emléknapján már kihelyezhették tiszteletadásra Szent Kelemen és Potitusz relikviáit.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria

Az ereklyék átadása február 27-én.