Az amerikai kiadó figyelmen kívül hagyta XVI. Benedek kérését, nem változtatott a könyv szerzőségén

Kitekintő – 2020. január 16., csütörtök | 13:09

A francia és az amerikai kiadó mégis XVI. Benedek társszerzőségével adta ki január 15-én Robert Sarah bíboros Szívünk mélyéből című könyvét. A kötet körül kialakult vita nyomán eltérően járnak el az egyes könyvkiadók – az Ignatius Press kitart a társszerzőség mellett, teljesen figyelmen kívül hagyva az emeritus pápa kérését, melyet személyi titkára, Georg Gänswein tolmácsolt január 14-én.

A francia Fayard kiadó a könyv szerzősége kapcsán kirobbant vita ellenére is korábbi terve szerint járt el: az első kiadást az emeritus pápa társszerzőségével jelentették meg, s majd csak a második kiadásnál változtatják meg a címlapot – nyilatkozta a francia kiadó szóvivője január 15-én Párizsban. Elmondta: a következő kiadásban feltüntetik, hogy a könyv bevezetőjét és végét, melyet Sarah bíboros írt, az emeritus pápa elolvasta és jóváhagyta. A második kiadásnál – miután az első kiadás minden példányát eladták – megváltoztatják a borítót is, továbbra is feltüntetve rajta XVI. Benedek nevét.

Az amerikai Ignatius Press kiadó már január 14-én bejelentette, hogy kitartanak amellett, hogy XVI. Benedeket is szerzőként tüntessék fel a címlapon, a kötetet két szerző közös munkájának tekintik. „Úgy hozzuk nyilvánosságra szöveget, ahogy a francia kiadótól kaptuk” – foglalt állást Mark Brumley, az Ignatius Press ügyvivője. Az előszót és az utószót továbbra is a két szerző nevével tüntetik fel – arra a levelezésre hivatkozva, amelyet Robert Sarah bíboros hozott nyilvánosságra. „XVI. Benedek és Sarah bíboros levélváltása és a bíboros állásfoglalása alapján ők ketten hónapokon keresztül dolgoztak együtt a könyvön.” A kiadványt ennek értelmében közös műnek tekintik. XVI. Benedek különleges titkára, Georg Gänswein érsek nyilatkozatára, melyben az emeritus pápa azon kérését is ismertette, hogy másként járjanak el az ügyben, nem tért ki Brumley.

A könyv német fordítása február 21-én lát napvilágot, a Kisslegg kiadó gondozásában – Szívünk mélyéből. Papság, cölibátus és a Katolikus Egyház válsága címmel. A borítón kizárólag Robert Sarah,  az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció prefektusa fényképét és nevét tüntetik fel. A kép mellett a „XVI. Benedek hozzájárulásával” megjegyzés szerepel.

Georg Gänswein érsek, XVI. Benedek különleges titkára január 14-én, nyilatkozatában cáfolta az emeritus pápa társszerzőségét.

Az ügyet az teszi még bonyolultabbá, hogy amint az január 15-én magyar nyelven is megjelent, Sarah bíboros január 14-én tett nyilatkozatában határozottan kiáll amellett, hogy a borítóról, a közös előszóról és utószóról, a teljes kéziratról „közös egyetértés alapján döntöttünk”. Ezzel szemben áll az emeritus pápa kérése, melyet Georg Gänswein érsek, XVI. Benedek különleges titkára a bíborosi kommunikével szinte egy időben tolmácsolt. Lényegében cáfolja a fenteik tekintetében a bíborost: „Kijelenthetem, hogy ma reggel az emeritus pápa útmutatása nyomán kértem Sarah bíborost, hogy beszéljen a könyv kiadóival, és kérje őket, hogy vegyék ki XVI. Benedek mint társszerző nevét a kötetből, és töröljék az aláírását is a bevezetőből és az utószóból” – áll a különleges titkár közleményében.

A Magyar Kurír mint könyvkiadói tevékenységet is végző és tapasztalattal rendelkező szerkesztőség nem tartja etikusnak, hogy az emeritus pápa kérése ellenére változtatás nélküli borítóval és belívvel került forgalomba a kötet. Ha valaki egy könyv megjelenése előtt kéri szerzősége megváltoztatását, etikailag nem tehet mást egy kiadó, mint hogy változtat, a szerző személyétől és korábbi beosztásától függetlenül. A francia és amerikai kiadó lépése a pénzügyi haszon maximalizálását tükröző lépés; annyi bizonyos, hogy a kötet nem is kérhetett volna nagyobb ingyenreklámot, mint amit kapott.

Forrás és fotó: Katholisch.de

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria