Felszentelték az algériai Orán új püspökét, az olasz Davide Carrarót

Kitekintő – 2024. január 30., kedd | 13:41

Davide Carrarót, a Pápai Külmissziós Intézet (PIME) misszionáriusát január 26-án az algériai Orán püspökévé szentelték. „Úgy érzem, nagyon sokan mellettem vannak ezen az úton, a keresztények szolgálatának és a muszlim világgal folytatott párbeszédnek az útján” – nyilatkozta az új püspök.

Orán kicsiny székesegyháza teljesen megtelt az Algéria minden szegletéből érkezett emberekkel Davide Carraro, a PIME misszionáriusának püspökké szentelésére abban az egyházmegyében, ahol a ’90-es években zajló polgárháború során meggyilkolták a hét tibhirine-i trappista szerzetest, továbbá tizenegy szerzetest és szerzetesnőt, végül 1996. augusztus 1-jén Pierre Claverie püspököt.

Mintegy 800 ember – majdnem fele muszlim – vette körül az ünnepi szentmisén a 47 éves, trevisói származású új püspököt, aki 2007 óta él Algériában. Az ország négy egyházmegyéje közül háromban lakott már: a touggourt-i egyházmegyében, a sivatagban, ahol Madeleine kistestvér és a Jézus Kistestvérei szerzetesnővérek éltek; Algírban, a nagy és kaotikus algériai fővárosban, ahová 2019-ben érkezett, és ahol 2022-ben kinevezték általános helynöknek; és most Oránban, nyugaton, egy hatalmas egyházmegyében, amelynek területén hétmillió ember él, akik közül a katolikusok kicsiny nyájat alkotnak 700 főből – nagyrészt diákokból és szubszaharai bevándorlókból – álló közösségükkel.

Január 26-án mindenki ott volt, hogy megünnepelje az új püspököt. Néhányan távoli helyekről, nagyon hosszú buszos utazás után érkeztek, hogy kifejezzék közelségüket és barátságukat iránta: „Úgy érzem, nagyon sokan mellettem vannak ezen az úton az algériai egyház és az ország szolgálatában – mondta Carraro. – Valójában úgy érezzük itt magunkat, mint egy nagy család. Az ország hatalmas és a távolságok óriásiak. A kevés katolikus a legeldugottabb szegletekben él szétszórva, de sok szerzetesi kongregáció van jelen a különböző egyházmegyékben, ez is segít fenntartani a kapcsolatokat és megteremteni az egység érzését.”

Ezen az alkalmon azonban – csakúgy, mint a 19 algériai keresztény mártír boldoggáavatási szertartásán, amelyet szintén Oránban tartottak 2018 decemberében – a katolikus közösség sok muszlim barátja is jelen volt: „Ők azok az emberek, akikkel nap mint nap megosztjuk az életünket, olyan emberek, akik szeretnek minket és akiket mi is szeretünk” – mondta a püspök.

Az ünnepség, akárcsak az előző esti virrasztás, a vallásközi párbeszéd légkörében zajlott: „Itt az ember valóban arra hivatott, hogy Krisztus jele legyen egy teljesen muszlim országban” – emlékeztetett a püspök. De ökumenikus szellemben is. A keresztények többsége ugyanis fiatal diák vagy különböző felekezetekhez tartozó szubszaharai bevándorló. Ők mind együtt vettek részt az esti virrasztáson, együtt mondták el az ökumenikus taizéi imát, amelyet megelőzött az alavita muszlim testvériség imája, akik számos alkalommal, az oráni egyház számára fontos helyeztekben bizonyították barátságukat és közelségüket.

Nagyon sokan vannak, akik megértik, hogy a sokféleség az öröm forrása, nem pedig a félelemé”

– hangsúlyozta Davide atya, aki püspöki mottójául a következő, elődjének, Pierre Claverie-nek is – akit a székesegyház mellett temettek el – oly kedves mondatot választotta: „Az Isten szeretet”. A szertartást Davide atya két másik elődje, Jean-Paul Vesco, az algíri egyházmegye jelenlegi érseke és Alphonse Georger vezette. A felszentelők között volt a trevisói püspök, Michele Tomasi is. Davide Carraro két rokonával és származási egyházközségének papjával együtt csak neki sikerült vízumot szereznie Olaszországból.

„Nagyon hálás vagyok mindenkinek – mondta Carraro püspök az ünnepség végén –, azoknak, akik itt vannak, és azoknak, akikről tudom, hogy a távolból is közel állnak hozzám. Hálát adok az Úrnak ezért a napért, a barátságnak ezért az öleléséért, amelyet mindenkitől kaptam.

Az ember akkor találkozik igazán az Úrral, amikor családban van, és amikor a különbözőségek ellenére együtt van másokkal. Máriára bízom az algériai egyháznak ezt az új lépését.”

Fordította: Thullner Zsuzsanna

Forrás és fotó: Mondo e Missione

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria