Házaspárok és lelkipásztorok együtt az evangelizáció útján – Konferencia az Amoris laetitiáról

Kitekintő – 2021. június 22., kedd | 10:36

„Hogy állunk az Amoris laetitiával?” – e mottóval hívta online konferenciára a családpasztorációban elkötelezett világiakat és egyházi személyeket a Világiak, Család és Élet Dikasztériuma az Amoris laetitia-családév keretében, június 9. és 12. között.

„(…) a család ma minden korábbinál jobban az idők jelének mutatkozik, és az Egyház mindenekelőtt arra kap meghívást, hogy aktívan hallgassa meg a családokat, ugyanakkor vonja is be őket mint a lelkipásztorkodás alanyait. Félre kell tenni mindenféle »merőben elméleti és az emberek valós problémáitól elszakadt igehirdetést«, miként azt az elképzelést is, hogy az evangelizáció egy lelkipásztori elit számára van fenntartva. Minden megkeresztelt ember »az evangelizáció aktív alanya«. Ahhoz, hogy Isten szeretetét elvigyük a családoknak, valamint a fiataloknak, akik a holnap családjait fogják alkotni, maguknak a családoknak a segítségére van szükségünk, valamint az élet és a közösség terén megélt konkrét tapasztalataikra.

Arra van szükségünk, hogy a házasok legyenek a lelkipásztorok mellett, hogy együtt járják az utat más családokkal, segítsék a gyengébbeket, hirdessék azt, hogy Krisztus a nehézségek közepette is jelen van a házasság szentségében, hogy gyengédséget, türelmet és reményt ajándékozzon mindenkinek, minden élethelyzetben.”

Ezekkel a bevezető gondolatokkal fordult Ferenc pápa videoüzenetében a „Hogy állunk az Amoris laetitiával?” mottójú online konferencia résztvevőihez. A Világiak, Család és Élet Dikasztériuma az Amoris laetitia-családév keretében találkozóra hívta a családpasztorációban elkötelezett világiakat és egyházi személyeket június 9. és 12. között. Az online fórumon közel 350-en vettek részt a világ valamennyi részéből: hetven püspöki konferencia és harmincnál több nemzetközi egyházi mozgalom és szervezet képviseletében.

A kezdeményezés azzal a szándékkal jött létre, hogy támogatást nyújtson a pápai dokumentumban foglaltak megvalósításához lelkipásztori és missziós szempontból. Az online találkozó szinodális megközelítésben teremtette meg a párbeszéd lehetőségét a résztvevők között.

A fórum – az Amoris laetitia kezdetű apostoli buzdítás fényében – olyan sarkalatos témákkal foglalkozott, mint a házasságra való felkészítés, a családpasztorációban részt vevő egyházi és világi személyek képzése, a gyermeknevelés, a házasság lelkisége, a családok missziós küldetése, a válás sebeit hordozó és az újraházasodott családok kísérése. A témák felvezetése után házaspárok és egyházi személyek mutatták be azokat a nemzetközi családpasztorációs jó gyakorlatokat, kezdeményezéseket, amelyek hatékonyan és gyümölcsözően nyújtanak segítséget a családoknak az élet különféle helyzeteiben. A program során szó esett még a nagyszülők és idősek világnapjáról, mely újdonságot jelent az Amoris laetitia-családév kezdeményezései között.

A találkozó résztvevői számára a Szentatya videoüzenete jelölte ki az irányt, mely két fő felhívást fogalmazott meg.

Az Egyháznak a családpasztorációban a lelkipásztorok mellett szüksége van olyan házaspárokra, családokra, akik aktívan részt vesznek az evangelizációban. „Miként Akvila és Priszcilla házasokként Pál értékes munkatársai voltak küldetésében, ma is számos házaspár, sőt akár egész család is, gyerekeivel együtt hathatós tanúságtevővé válhat, kísérve más családokat, építve a közösséget, a kommunió magjait hintve el az első evangelizációban részesülő népcsoportok körében, meghatározó módon járulva hozzá a kérügma hírül adásához.”

Segítenünk kell a családokat abban, hogy megismerjék, milyen nagy ajándékot kaptak a keresztség és a házasság szentségében. Amikor ugyanis egy család teljes mértékben felfedezi ezt az ajándékot, felébred benne a vágy, hogy azt más családokkal is megossza. Az Úrral való találkozás öröme ugyanis kiárad, és közösséget hoz létre, természetéből fakadóan evangelizál.

„A család »házi egyház« (»család-egyház«), olyan hely, ahol Krisztus szentségi jelenléte működik a házastársak, valamint a szülők és a gyerekek között. Ebben az értelemben »a családokban megélt szeretet maradandó erő az Egyház élete számára«, amelyet folytonosan gazdagít valamennyi család-egyház. ”

A Szentatya több ízben is kiemelte, hogy a fiatalok házasságra való felkészítésében egyfajta katekumenális útra van szükség, mely lehetővé teszi, hogy a pár tudatosabban készüljön a házasság szentségére. Az ötletet a katekumenátus, vagyis a beavató szentségekhez vezető út ihlette. A házaséletre felkészítő katekumenális út – mindenekelőtt az új generációk számára – az időben korábban, a gyermekkortól kezdődő és a kamaszkorig tartó felkészülést jelenti. Központi eleme a hivatástisztázás és a hit újrafelfedezése.

Fontos, hogy az evangelizációban részt vevő párok felkészültek legyenek, és szilárdak a hitükben, házastársi kapcsolatukban. Egy, a találkozón elhangzott szép hasonlat szerint:

ne olyanok legyenek, mint egy távoli világítótorony, vagyis ne „felülről” evangelizálják a családokat.

Olyanok legyenek, mint az utcán, az emberek között hordozott fáklya. Kísérőként ott szegődjenek a családok, házasságra készülő párok mellé, ahol épp tartanak, és aztán együtt haladjanak tovább az úton.

A Szentatya üzenete a csatolt dokumentumban olvasható.

Forrás: MKPK Családügyi Bizottsága

Fotó: Laityfamilylife.va

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria