A romániai katolikus püspökök kiállnak a Gyulafehérvári Érsekség mellett a Batthyáneum ügyében

Külhoni – 2021. június 2., szerda | 13:17

A Romániai Püspöki Konferencia június 1-jén kiadott román nyelvű sajtóközleményében szolidaritásáról és támogatásáról biztosította Kovács Gergely érseket és az általa vezetett főegyházmegyét az igazság érvényesülése érdekében folytatott jogi küzdelmeiben.

Május 25-én a román legfelső bíróság (ICCJ) visszautasította a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség jogos kérését, hogy visszakapja az 1798-ban Batthyány Ignác erdélyi püspök által alapított könyvtárat és tudományos gyűjteményt. A Gyulafehérvári Érsekség igazságtalannak és megengedhetetlennek tartja a bíróság döntését, mert ebben az esetben nem hozták nyilvánosságra a döntés indoklását. A Gyulafehérvári Érsekség visszautasítja ezt a döntést, és kénytelen folytatni a küzdelmet az igazságszolgáltatás terén, az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordul, mutat rá a Gyulafehérvári Érsekség 2021. május 31-én kiadott közleménye.

A sajtóban az ítélettel kapcsolatban megjelent egyes véleményekkel ellentétben a történelmi tényeket nem lehet figyelmen kívül hagyni. Batthyány Ignác püspök, a könyvtár alapítója egész gyűjteményét az erdélyi római katolikus egyházra hagyta. A Batthyáneum Könyvtárat a benne található gyűjteménnyel együtt a kommunista állam bezáratta 1949-ben, 1950-ben önkényesen államosította, azóta a Román Nemzeti Könyvtárhoz tartozik. A Batthyáneum Könyvtár gyűjteményében különféle kéziratokat, nagyon sok ritkaságot őriznek, 18 ezerre tehető az itt található értékes kéziratok, könyvek száma, amelyek közt van 9. századi, magának Batthyány Ignác püspöknek a magángyűjteményéből. A legértékesebb közülük a Codex Aureus, amely egy 812-ben aranybetűkkel másolt részletet tartalmaz Máté és Márk evangéliumából, és Lorsch bencés apátságából származik.

A jogállam egyik alapja a tulajdonjog elismerése, ezt az alkotmány biztosítja. A kommunista rezsim 1949-ben önkényesen eltulajdonította a mindkét rítusú katolikus egyház javait Romániában, mind a görög-, mind a római katolikus egyháztól jogtalanul vette el e javakat. Ezeknek az elorzott javaknak a visszaszolgáltatása a jogos tulajdonosuknak szükséges a romániai demokrácia megerősítése érdekében. Éppen ezért a Romániai Püspöki Konferencia szolidaritását fejezi ki Kovács Gergely érsekkel és a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekséggel mindazon jogi lépések terén, amelyeket államosított javaik visszaszerzése érdekében tesznek.

P. Francisc Ungureanu, a Romániai Püspöki Konferencia titkára

Fordította: Bodó Márta

Forrás és illusztráció: Romkat.ro

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria