Az engedelmességről elmélkedtek a Szent József-imaóra résztvevői Nagyváradon

Külhoni – 2021. március 22., hétfő | 9:52

A nagyváradi egyházmegye Szent József-nagykilencedének harmadik imaalkalmát március 17-én a nagyváradi Szent József-plébániatemplomban tartották. Mihály Balázs micskei plébános, a szentmise főcelebránsa és szónoka Szent József engedelmességét állította példaként a hívek elé.

Ábrahám csendes és panasztalan engedelmességgel állta ki az emberfeletti kihívást, amikor Isten próbára tette a hitét. Engedelmességében jutott kifejezésre Isten iránti szeretete és hódolata – mondta prédikációjában Mihály Balázs atya. – Vajon bennünk működik-e ilyen ábrahámi engedelmesség, le tudnánk-e mondani a számunkra legdrágább személyről? Ha válaszunk nemleges, még nagyon sokat kell dolgoznunk azon, hogy Isten iránti szeretetünk erősödjön, hogy ő legyen számunkra az első mindenkor, minden körülmények között.

A Szentírás igaz embernek nevezi Józsefet. Ez a jelző rokona az engedelmességnek, ami nem más, mint saját magunk alávetése felettesünknek, elöljárónknak azzal, amivel tartozunk. Olyan erény, amely különbözik az igazságtól, mivel utóbbi a felek egyenlő viszonyát rendezi, míg az engedelmesség az egyenlőtlenséget feltételezi a feljebbvaló és az alattvaló között – fejtette ki a szentmise szónoka. – Életünk ajándéka mellett szabad akaratot is kaptunk Istentől, ezért engedelmességgel tartozunk. Engedelmeskednünk kell neki azért is, mert megváltottak vagyunk. Akaratunk alávetése az Úr akaratának a hála előcsarnoka. Engedelmességet a szentektől tanulhatunk. Fontos a gyakorlása, tudatos megélése, ám az engedelmességnek vannak szabályai is: nem kell engedelmeskednünk például akkor, ha olyat kérnek tőlünk, ami ellentmond az egyházi vagy világi törvényeknek, Isten akaratának.

József nem a saját akaratát követte. Nem bocsátotta el titokban Máriát, hanem engedelmeskedett, és azt cselekedte, amit Isten kért tőle – „miért”, „de”, „vajon” és „talán” nélkül. Tudatában volt annak, hogy az Isten iránti engedelmességéből lelki béke származik. „Szent Józsefet az ő legfőbb erénye, az engedelmessége tette naggyá. Tanuljunk tőle feltétel nélküli engedelmességet, éljük meg mindennapjainkat vele, kérve közbenjárását” – buzdította a jelenlevőket a szentmise főcelebránsa.

Boldog IX. Piusz pápa 1870. december 8-án írta alá Quemadmodum Deus kezdetű dekrétumát, amellyel a Katolikus Egyház védőszentjévé nyilvánította Szent Józsefet. Erről az eseményről megemlékezve hirdette meg Ferenc pápa 2020. december 8-án közzétett Patris corde (Atyai szívvel) kezdetű apostoli levelében a Szent József-évet.

A Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegyében nagykilenceddel ünneplik meg a 2020. december 8-tól 2021. december 8-ig tartó Szent József-évet – az egyházmegye Szent József tiszteletére szentelt legnagyobb plébániatemplomának közössége és plébánosa, Bărbuț Péter kezdeményezésére; az Erdélyi Mária Rádió és műsorigazgatója, Karácson Tibor közreműködésével. Januártól szeptemberig minden hónap harmadik szerdáján szentmise bemutatásával, a rózsafüzér imádkozásával, tanúságtétellel és szentségimádással emlékeznek meg Szent Józsefről Nagyváradon.

Forrás: Romkat.ro

Fotó: Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria