Háló-találkozót tartottak Nagybecskereken

Külhoni – 2015. november 19., csütörtök | 9:47

A család témájáról szólt a Háló-találkozó, amelyet november 14-én rendeztek a délvidéki Nagybecskereken. Az esemény mottójául a szervezők a következő szentírási részt választották: „Nem jó az embernek egyedül lennie” (Ter 2,18).

A megszentelt élet évében a Boldogasszony-nővérek megnyitották a rendházuk és a leánykollégium kapuit a Háló lelkiségi mozgalom mintegy száz résztvevője számára, köztük kisgyermekes családok előtt, akik a Délvidék különböző helységeiből és Magyarországról érkeztek a találkozóra.

Német László SVD nagybecskereki megyéspüspök előadásában a három hete Rómában befejeződött családról szóló püspöki szinódusról és az ezzel kapcsolatos személyes meglátásairól beszélt.

A nap folyamán rendezték meg a délvidéki bogozók találkozóját, illetve szerepelt a programok között népdaltanulás is Rontó Mária zenetanár és Micsik Béla népzenész közreműködésével.

A találkozó zárásaként szentmisével adtak hálát a tartalmas napért. A főcelebráns Gyuris László nagybecskereki plébánossal együtt miséztek Tratnjek Stanko SDB muzslyai és Vreckó Ferenc zentai lelkipásztorok.

 

Ugyanezen a napon, november 14-én a Háló mozgalom még két régiójában szervezett találkozót: Beregszászon és Brassóban. A találkozók kapcsolódtak a november 15-ére meghirdetett magyar szórvány napjának megünnepléséhez, hiszen mind a három régióban – Délvidéken, Kárpátalján és Erdélyben egyaránt– szórványban él a magyarság.

A Háló mozgalom a Délvidéken azt tűzte ki feladatául, hogy felkarolja, összekösse és így megerősítse a szórványközösségeket és a keresztény magyarokat.

A rendezvényt a Magyar Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága támogatta.

A Háló katolikus indíttatású, magyar alapítású keresztény mozgalom, amely nyitott minden jóakaratú ember felé. Küldetése, hogy az evangéliumi gyökereket korszerűen jelenítse meg. Működésének alapját a közösségek közötti kapcsolatépítés jelenti.

A Háló őrzi és építi nemzeti értékeinket és egyúttal közös szolgálatra törekszik más nemzetekkel. Tevékenysége elsődlegesen a Kárpát-medencében zajlik. Abban kíván segíteni, hogy teremtettségünkből fakadó hivatásukat megtaláljuk és megéljük.

Forrás és fotó: Nagybecskereki Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria