Huszonöt éves a gyimesfelsőloki Árpád-házi Szent Erzsébet-líceum

Külhoni – 2019. november 27., szerda | 16:27

A gyimesfelsőloki Árpád-házi Szent Erzsébet Római Katolikus Líceum számára Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe, november 19-e kitüntetett alkalom, védőszentjének napja volt. Ezen a napon minden diák felvette népviseletét, jelezve a külvilág számára, hogy ünnepelnek. Bodor Erika-Mária beszámolóját olvashatják.

Idén a korábbiaknál is különlegesebb volt az ünnep: a Szentlélek művének bontakozását ünnepeltük, hiszen az iskola alapításának 25. évfordulója van. Erdély legkeletibb részében ez a kicsi intézmény egy csoda. Negyed évszázad alatt felépült egy kápolna, egy iskola, elkészült egy tornaterem, egy ebédlő, és az udvar is folyamatosan szépül – Berszán Lajos atya fáradhatatlan munkájának gyümölcse ez.

Az ünnep elején Tamás József püspök mutatott be hálaadó szentmisét, amelynek szónoka Fodor András, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye püspöki helynöke volt, aki megosztotta az ünneplő közösséggel az iskola elindulásának háttértörténetét. Szinte érezni lehetett a beszédből, hogy itt valóban a Szentlélek műve valósult meg. Ezt az „égi” támogatást azóta is naponta megtapasztaljuk. A Szentlélek sugallta a zarándokház építését (épp a pünkösdi búcsú alkalmával), ő ültette el az iskolaalapítás gondolatát, ő rendel és rendelt az ügy mellé mindent és mindenkit. Hiszen hatalmas erőre, együttműködésre, jóakaratú, támogató emberekre volt mindvégig szükség. Ahogyan a szónok fogalmazott: „Ő a fő alkotó, mi valamennyien eszközei, munkatársai vagyunk.”

Az ünnepet megtisztelték jelenlétükkel a környező települések papjai, iskolatámogatók, anyaországi és helybéli vendégek, az iskola igazgatósága, a tantestület tagjai, jelenlegi és volt diákok, valamint a Gyimes völgyében élő hívek. Berszán Lajos plébános, iskolaalapító meghatódva mondott köszönetet és adott hálát az Istennek. A hívek sorain végigtekintve is meghatottságot láthattunk: hálát és köszönetet a sok szülő arcán, hogy az intézmény lehetővé tette gyerekeik továbbtanulását; a tanárok arcán, hogy nevelői és irányadói lehetnek a jövő katolikus nemzedékének; jelenlegi és egykori diákok arcán, mert többet kaptak és kapnak, mint tanítást: keresztény hitre való nevelést, önálló katolikus gondolkodásmódot, amely végigkíséri életüket.

Az ünnep színvonalát a líceum énekkara emelte a liturgia alatt. A szentmise után verses-zenés összeállítással mutatták be a diákok Árpád-házi Szent Erzsébet életét, kiemelve követésre méltó tetteit. A tiszakécskei testvériskola küldöttsége is versekkel köszöntötte a jelenlévőket, és megajándékozták az iskolát két számítógéppel.

Ahogy az lenni szokott, egy ünnep hosszabb előkészületet igényel. Ez történt a mi esetünkben is. Az alkalmon jótékonysági vásárra is sor került: a résztvevők megtekinthették és megvásárolhatták iskolánk tanárainak, diákjainak kézműves munkáit. Szent Erzsébet példáját követve az itt szerzett bevételeket jótékony célokra fordítják.

„Hála és dicsőség Istennek” – olvashatjuk az iskola homlokzatán. Ez a nap valóban a háláról szólt. Hálát adhattunk az ünnepen az elmúlt évekért, az intézmény virágzásáért, amely a gyimesi közösség szíve lett, jelent és jövőt adott az itt élőknek, reményt és hitet a fiataloknak.

Forrás és fotó: Romkat.ro

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria