Szent Mártonra emlékeztek a bécsi Pázmáneumban

Külhoni – 2016. november 19., szombat | 17:03

A bécsi Pázmáneumban is megemlékeztek az 1700 éve született Tours-i püspökről, Savaria szentjéről, Szent Mártonról. A jubileumi emlékév programsorozatához kapcsolódó rendezvényt november 10-én tartották.

KÉPGALÉRIA – Klikk a képre!

Az ünnepség, amit a Collegium Pázmáneum, a Dombó Production és a Kőrösi Csoma Sándor Program szervezett szentmisével kezdődött, amelyet Varga János rektor mutatott be. A liturgián a Dombó Dániel karnagy vezette Cantus Arcis Kórus is közreműködött.

Krisztus bőven elhalmoz minket szépséggel, jósággal, örömmel. Legyünk hozzá hűségesek, az ő nevében tegyük a jót, hogy ezáltal bennünket is a jobbjára állíthasson. Ezzel a lelkülettel tiszteljük továbbra is Szent Mártont – emelte ki szentbeszédében Varga János rektor. Hozzátette: nem befejezni, lezárni akarjuk ezt az évet, hanem továbbvinni, másokkal is megismertetni mindazt, amit Szent Márton alakja jelent a számunkra. Ő segít és tanít minket, hogy Krisztus minden értelmet meghaladó szeretetét befogadjuk és megvalósítsuk.

A szentmise után a résztvevők a „Szent Márton élete és liturgiája” című előadáson kerültek közelebb Európa egyik legismertebb szentjének egyszerűségen, szerénységen, jólelkűségen, önfeledt felebaráti szereteten, szolgálatkészségen, a betegek és a szegények iránti részvéten, mélységes alázaton alapuló életútjának megismeréséhez.

Az előadásban szó volt Szent Márton életéről és arról, miként őrzi és tiszteli őt ma az emlékezet, valamint magáról az emlékévről is, melynek célja volt, hogy Szent Márton személyiségét és lelkiségét közelebb vigye az emberekhez.

A jubileumi év imádságának elmondása után Dombó Dániel karnagy foglalta össze a legfontosabb ismereteket Szent Márton liturgiájáról. Elmondta: a szent magyarországi liturgikus tisztelete egyidős a hazai kereszténységgel. „A X. század végén Márton az egyház egyetemesen tisztelt szentjei közé tartozott, akinek zsolozsmája és miseszövegei már ekkor több évszázados hagyományra tekintettek vissza. Az első ezredforduló táján átvett liturgiával az egykori Pannónia azonban nemcsak a szent hitvallót ünnepelte, hanem Savaria szülöttét és az ország patrónusát” – mondta Dombó Dániel, aki előadását a tőle megszokott módon énektanítással színesítette. A közönség a program során a Cantus Arcis Kórus énekét is élvezhette.

Forrás: Varga Gabriella/Kőrösi Csoma Sándor Program

Fotó: Kalló Zoltán

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria