A házastárs mint múzsa – A Közeledjetek! című könyvről

Kultúra – 2021. február 15., hétfő | 13:07

Merjük vállalni a sérülékenységet, teljesen feltárni önmagunkat, és megmutatni a sebezhetőségünket! Ez szorosabbra fűzi a kötődést a kapcsolatunkban – hangsúlyozza a Közeledjetek! című könyv egyik szerzője, Szőke Attila Szilárd.

A kötetből nemcsak arra a kérdésre kaphatunk választ, hogyan gondozhatjuk párkapcsolatunkat, hanem azt is megtudhatjuk belőle, hogyan lehet a házastársunk a múzsánk. A szerzőpárossal, Szőke Attila Szilárd és Szőke Etelka református lelkészházaspárral a közelmúltban megjelent kötetükről beszélgettünk a házasság hete kapcsán.

„Könyvünk címe szándékosan áthallásos. Közeledjetek egymáshoz – közeledjetek Istenhez. A Bibliában ehhez a gondolathoz egy ígéret is tartozik: Isten is közeledni fog hozzánk (Jak 4,8). Vajon így van ez a házastársi kapcsolatban is?” – olvashatjuk az előszóban. Erre és számos további kérdésre is választ szeretne adni a szerzőpáros kötete.

Házastársi kapcsolatokról szóló korszerű kézikönyv már évtizedek óta nem jelent meg református szerző tollából. A legutóbbi talán Pálhegyi Ferenc sokak által ismert, több kiadást megélt írása volt. A Közeledjetek! szerzői járták az országot, előadásokat tartottak, és így merült fel a gondolat, hogy témájukból könyv szülessen. 

A gyakorlat felől közelítették meg a házasság kérdését, nem a szárazabb tudományos kutatások irányából. – A párterápia mellett szívügyünk a megelőzés. Szeretnénk felkészíteni a párokat azokra a nehézségekre, amelyekre nem is gondolnak, de amelyekkel találkozhatnak majd a hétköznapokban – fogalmaz Szőke Attila Szilárd református lelkipásztor. A társszerző Szőke Etelka, aki szintén lelkipásztor és lelkigondozó, hozzáteszi, hogy a legújabb hazai szemlélettel dolgozták ki a témákat.

– Ahogyan az autónkat rendszeresen olajcserére visszük, időnként átnézetjük, úgy a párkapcsolatban élő embernek tudatos odafigyeléssel kell gondoznia a házasságát is. A keresztyén ember lelkiismeret-vizsgálatot szokott végezni. Fontos, hogy tudatosan áttekintse és ápolja a házasságát is – hangsúlyozza Szőke Attila Szilárd.

Az olvasók a könyv segítségével arra a kérdésre is választ kaphatnak, hogy adott esetben miért kerülhetett nehéz helyzetbe a házasságuk. Ennek megismerése után jöhet a nehezebb szakasz, a kialakult állapot érzelmi feldolgozása, amelyhez segítséget nyújtanak a fejezetvégi kérdések. Komolyabb baj esetén pedig érdemes szakértőhöz fordulni. 

– A személyes istenkapcsolat többé válik, ha a házastársunkkal együtt vagyunk Isten előtt. Ez magasabb szintre emeli a kapcsolatunkat, és egyúttal engedelmesség a könyv címében szereplő felszólításnak. Valóban közelebb kerülünk egymáshoz, ha rendszeresen együtt imádkozunk a társunkkal. Így természetesebb lehet a kapcsolatunk egymással és Istennel is – fogalmaz Szőke Attila Szilárd.

A szerzőpáros így ír erről a könyvben: „Egy megtekintett színdarab történéseit együtt izguljuk végig. Néha közelebb húzódunk, megszorítjuk egymás kezét, és halljuk, amikor a társunk felszisszen, kacag vagy bármilyen más érzelmi reakciót ad. Néha egymásra nézünk, talán mondunk is pár szót. Miért ne lehetne társas jelenlét az istentiszteleten is? Azzal, ha összemosolygunk egy olyan résznél, ami csak számunkra érthető, ha megszorítjuk a társunk kezét, amikor rázósabb dolgok jutnak eszünkbe, vagy szelíden végigsimítjuk a karját, azt fejezzük ki, hogy együtt vagyunk az Úr jelenlétében, közösen álltunk a színe elé.” 

A házassággal kapcsolatban a művészetben és a kultúrában is lehetnek példaképeink. Vannak, akik a múzsájuknak tartották a házastársukat. A szenvedély és az élethosszig tartó házasság ugyanis nem két, egymást kizáró fogalom. A könyvben olvashatunk arról, hogy Salvador Dalí örökös női modellje hű társa, Gaia volt. Pablo Neruda a feleségéhez írta szerelmes szonettjeit, és a magyar költőóriások közül Tóth Árpád is kitűnik a felesége által ihletett szerelmes költeményeivel. A szerzők hangsúlyozzák: a másik iránt érzett szenvedély felszabadítása inspiratív, és a gyengédséget is előhívja az emberből. Bibliai személyeket is említenek: Szulamit története az Énekek énekéből azt példázza, hogy a szerelem fokról fokra épül fel: először kialakul az érzelmi kötődés, majd ezt követi a testi közeledés. Ruth és Boáz történetében az önátadás, az érzelmi kockázatvállalás jelenik meg. Szőke Attila Szilárd arra is rámutat, hogy a kultúrában és a médiában sajnos ezzel ellentétes tendenciák figyelhetők meg. Mint mondja, sok tévécsatorna a házasság és a család egészséges életét veszélyeztető és roncsoló szexuális szabadosságot propagálja. 

Az elmúlt hónapok kényszerű összezártságában könnyebben nyilvánvalóvá váltak olyan kapcsolati nehézségek, amelyek valamikor amúgy is felszínre kerültek volna. Amikor kevesebbet találkozunk a társunkkal, a külső hatások eltompíthatják a házasságban meglévő konfliktusokat. – A házasság nem semleges lelki tér. Ha nem szeretetkapcsolatként működik, akkor kényszerkapcsolattá válik, amelyben az indulatok hevesebbé válnak – mondja Szőke Etelka. És azt is hangsúlyozza: a jövő generációi számára nagyon fontos, hogy egymás iránt elkötelezett házastársakat lássanak példaként.

Szőke Attila Szilárd – Szőke Etelka, Közeledjetek! A párkapcsolat dinamikája, Kálvin Kiadó, 2020.

Szöveg: T. Németh László

Fotó: Kálvin Kiadó

Magyar Kurír

Az írás nyomtatott változata az Új Ember 2021. február 7-i számának Mértékadó mellékletében jelent meg.

Kapcsolódó fotógaléria