Megjelent az Isten szava minden napra 2021 című kötet

Kultúra – 2020. november 18., szerda | 19:49

A Sant’Egidio közösség és a Magyar Kurír közös kiadásában jelent meg az Új Ember kiadványok sorozat legújabb kötete, az Isten szava minden napra 2021. A könyvben Vincenzo Pagliának, a közösség spirituális felelősének a Szentírás olvasmányaihoz írt elmélkedéseit olvashatjuk.

Az alábbiakban a szerző előszavából idézünk.

Megjelent az Isten szava minden napra 2021, egy világjárványtól sújtott világban. Szemünk előtt még ott lebeg a jelenet, Ferenc pápa imádsága azon a 2020. március 27-ei estén, ami bizonyos értelemben példa lett korunkban a közbenjáró imádságra. Egy rémült világ közepén Ferenc pápa az üres, esőverte Szent Péter téren ott állt egyedül, Isten előtt, mint egy nagy közbenjáró, aki azt kéri az Úrtól, szabadítsa meg a világot az önzés, az egocentrizmus és a fösvénység korának keserű gyümölcseitől: „Sűrű árnyékok borultak tereinkre, utcáinkra és városainkra; uralmuk alá hajtották az életünket, megsüketítő csönddel és vigasztalan ürességgel töltve el, mely minden dolgot megbénít jártában: érezni lehet a levegőben, észre lehet venni a gesztusokban, elárulják a tekintetek. Rémültté és elveszetté váltunk. Akárcsak az evangéliumban szereplő tanítványok, felkészületlenül miránk is ránk tört a váratlan és vad vihar. Ráébredtünk, hogy mindannyian ugyanabban a bárkában vagyunk, mind törékenyek és irányt vesztettek, mégis fontosak és szükségesek vagyunk, mindannyian arra kaptunk meghívást, hogy evezzünk együtt, hiszen mindannyiunknak szükségünk van rá, hogy kölcsönösen támogassuk egymást. Ebben a bárkában… itt vagyunk mindannyian.”

Ferenc pápa megvallotta az Úr előtt az emberiség bűnét: „Nem álltunk meg a hívásodra, nem tértünk észre a háborúkkal és a bolygószintű igazságtalanságokkal szemben, nem hallottuk meg sem a szegényeknek, sem a mi súlyosan beteg bolygónknak a kiáltását. Folytattunk mindent rendíthetetlenül, és úgy gondoltuk, örökre egészségesek maradunk egy beteg világban. Most, amikor háborgó tengeren hajózunk, tehozzád esdeklünk: Kelj fel, Urunk!” Megvallottuk az Úr előtt bűneinket. Kelj fel, Urunk! – így kértük mi is a bocsánatát. Szavai a mi szavaink egyben: „Nem vagyunk elégségesek önmagunknak, egyedül elsüllyedünk: szükségünk van az Úrra, ahogyan a régi hajósoknak szükségük volt a csillagokra. Hívjuk meg Jézust életünk bárkájába! Bízzuk rá félelmeinket, hogy legyőzze őket! Akárcsak a tanítványok, mi is megtapasztaljuk majd, hogy ha ő a fedélzeten van, nem fogunk hajótörést szenvedni. Ez ugyanis Isten ereje: mindazt, ami velünk történik, képes jóra fordítani, még a legrosszabb dolgokat is. Elhozza a csöndes időt a viharainkba, mivel ha Isten velünk, az élet nem hal meg sohasem.”

Ebben az időben sokan erősebben érezték, hogy velük van az Isten szava. Ahogy azon az emmauszi napon, a feltámadt Jézus – aki a könyvborító ikonján is látható – ezekben a hónapokban mellettünk volt, magyarázta nekünk az Írások értelmét és fölmelegítette azok szívét, akik hallgatták őt. A Sant’Egidio közösség imádsága – amiből ennek a könyvnek a gondolatai is ihletet merítettek – sokakat egybegyűjtött, akik a világ számos részéről az interneten keresztül csatlakoztak. Közbenjáró imádság volt – és ma is az –, mely a föld minden részéről száll az Úr felé.

A kényszerű elszigetelődés és szétszóródás idején Isten szava egybegyűjtötte és vigasztalta Jézus tanítványait, akik tudatában voltak annak, amiről biztosította őket: „Amit a nevemben kértek, azt megteszem nektek” (Jn 14,13). Az egybehangzó imádság meghajlítja Isten szívét, és közben egyesíti azokat, akik gyakorolják. Az Isten szava minden napra 2021 segítséget szeretne adni ahhoz, hogy folyamatosan hallgassuk az Urat és emeljük imára a kezünket, hogy az Úr továbbra is védelmezze a világot a gonosz ellen. Az imádságra mindig szükség van. Ebben az időben pedig, mondhatni, mindenki számára nélkülözhetetlen. A hívek közbenjáró imádsága papi szolgálat a világért, a népek egész emberi családjáért.

Vincenzo Paglia Isten szava minden napra 2021 című kötete megvásárolható az Új Ember könyvesboltban (Budapest, V. kerület, Ferenciek tere 7–8. Nyitvatartás: hétfő, kedd, csütörtök, péntek 9–17 óráig; szerda 10–18 óráig) vagy megrendelhető az Új Ember online könyváruházban.

Magyar Kurír
(bb)

Kapcsolódó fotógaléria