Szűz Mária választott vitéze – Szent László királyt ábrázoló művek fotóiból nyílt tárlat Debrecenben

Kultúra – 2024. február 18., vasárnap | 19:00

Varsányi Katalin fotódokumentációs gyűjteményét mutatja be a Szűz Mária választott vitéze című, március 12-ig megtekinthető kiállítás, amely a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye, a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Partium Ház közös szervezésében valósult meg. A tárlatot Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök nyitotta meg február 14-én a debreceni Partium Házban.

A kiállítási anyagban szereplő közel háromszáz fotó az elmúlt 18 év gyűjteménye, melyeket a gyűjtő utazásai során, 117 helyszínen fényképezett Szent Lászlót ábrázoló szobrokról és más alkotásokról. A tárlaton látható továbbá Szent László csontereklyéjének egy darabja, valamint Szent László király kürtje is.

A kiállításmegnyitón köszöntőt mondott Velkey Ferenc történész, egyetemi docens, a debreceni Szent László domonkos plébánia képviselő-testületének világi elnöke, valamint Puskás István, Debrecen város alpolgármestere.

Puskás István többek között arról szólt, hogy szentjeink évszázadok óta bekapcsolnak bennünket egy szélesebb kultúrába. Szent László nevével nem csak a Nagy-Magyarországon, de a tágabb európai környezetben is lépten-nyomon találkozunk; ez a kiállítás is ezt az erős európai jelenlétet mutatja be.

A Partium Ház küldetése Nagyvárad és Debrecen kapcsolatainak építése, erősítése. Nagyvárad, Szent László városa kínálja ezt a kapcsolódást; de a lovagkirálynak Debrecenben is fontos kultusza van, hiszen a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye védőszentjeként is tisztelik – mondta az alpolgármester.

Az alkotó beutazta azokat a helyeket, ahol Szent Lászlóra emlékeznek valamilyen formában. Számára fontos Szent László, ezt dokumentálja, hogy számunkra is az legyen, hiszen ő nem a múlt, hanem a jelen, most is velünk van – emelte ki beszédében Velkey Ferenc.

Debrecenben, a Szent László-templomban is nagyon fontos az ő jelenléte. Szent László léte nem csak történelem. Kultusza van, amely nem pusztán emlékezetben tartja a múltat, hanem megéli a vele való találkozást. Ez a tárlat sem pusztán egy kiállítás; minden ábrázolásban a szakralitást éljük meg – fogalmazott a történész.

A kiállítást Palánki Ferenc, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye megyéspüspöke nyitotta meg.

A főpásztor elmondta: Varsányi Katalin családjával harminc éve, papságának kezdete óta barátságban van; ő a család lelkivezetője. Ezt a kiállítást az elmúlt évben, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye megalapításának 30. évfordulóján tervezték megrendezni, annak okán is, hogy az egyházmegye védőszentje Szent László király, aki ebben a régióban volt igazán otthon.

Szent László király embersége, életszentsége mind a mai napig hat a hívekre.

Kemény katonaember volt, mégis nyitott az örök dolgokra, a lelki értékekre, ezzel is példát adva nekünk abban, hogy bármilyen foglalkozást is végez valaki, mindig nyitva kell hogy legyen az isteni jelenlétre, jóságra és szeretetre.

Eszménykép, példakép számunkra ma is. Szent II. János Pál szavai szerint: a szentek nem azt akarják, hogy ünnepeljük őket, hanem hogy kövessük őket abban, ahogyan megélték az Istennel való kapcsolatukat. Mi is találjuk meg életünkben Isten akaratát, és teljesítsük azt – buzdította a kiállításmegnyitón megjelenteket Palánki Ferenc püspök.

A főpásztor felidézte: Szent László megszilárdította Szent István művét, az erkölcsi törtvényeket beemelte az állami jogrendbe az 1092-ben Szabolcs községben megrendezett zsinaton. Ő nemcsak kiváló vezetője volt az országnak, hanem családapaként is példát ad nekünk. Sokszor éjszakákat töltött imádsággal. „…Ha szent a gyökér, szentek lesznek az ágak is” (Róm 11,16) – ezt mutatja leánya, Szent Piroska életszentsége is.

A kisvárdai Szent László egyházmegyei köznevelési intézmény udvarán található Szent László-emlékműn ez áll: ,,Ladislaum cum justitia tum pietas ingenita vicciset” (Antonio Bonfini) – ,,Lászlót az igazságosság és a veleszületett jámborság vitte győzelemre”.

Szent László nem egy múltbéli, történelmi személyiség csupán, hanem lehetőség mindenki számára, hogy megéljük a vele való találkozást, és hitünk szerint azt, hogy belekapcsolódhatunk a szentek közösségébe – összegezte megnyitó beszédében Palánki Ferenc püspök.

Ezt követően Varsányi Katalin beszélt Szent László királyhoz fűződő kapcsolatáról, kiemelve, hogy a szent királyok dinasztiájának fényes tagja követendő példa mindannyiunk számára.

Az alkotó röviden bemutatta Szent László király életútját. Emlékeztette: Szent László keménykezűségének köszönhetően összefogta az országot. Életét nehezítette, hogy a viszálykodást is megélte a családjában.

A szent király kvalitása miatt tudjuk mondani, hogy Szűz Mária választott vitéze volt. Irgalmával, imádságos életével rendbe tudta tenni a viszályokat, kívül-belül megerősítette az országot, megmutatta a világnak, hogy az evangélium alapján sziklaszilárd hittel ezt meg lehet valósítani.

Komolyan vette isteni küldetését, hogy Magyarországot egyben tartsa. Ez oly mértékben sikerült is neki, hogy állandóan hadban kellett állnia az ország védelmében – emlékeztetett Varsányi Katalin. – Fontos kvalitása volt továbbá, hogy mindig az első sorban küzdött. Különleges lelkivilágára utal, hogy megsiratta az elesett katonákat, nemcsak a sajátjait, hanem az ellenségét is. Irgalmasságával kapcsolatban nagy tettet vitt végbe, a magyar nép elé szenteket állított, István királyt, Imre herceget is szentté avatta.

Varsányi Katalin arról is beszélt, hogy gyűjteményének első darabjaihoz családi szálak fűzik. Fivérét, Lászlót megajándékozta egy Szent László-ábrázolásról készített fotóval – és ez minden évben így történt. 2017-ben, Szent László évében arra érzett indítást, hogy a már meglévő fotógyűjteményét közkincsé tegye; így született meg ez a fotódokumentációs gyűjtemény, amelyben a fotók mellett sok szép imádságot is találunk.

A kiállítás megnyitóján közreműködött Ecsedi-Oláh Petra népdalénekes és Papp István, a Csokonai Nemzeti Színház Debrecen színművésze.

A kiállításmegnyitót Bódor Edit, a debreceni polgármesteri kabinet egyházi és határon túli kapcsolatokért felelős referense moderálta.

A Szűz Mária választott vitéze című fotódokumentációs kiállítást március 12-ig tekinthetik meg az édeklődők a debreceni Partium Házban.

Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria