Megerősítette a Szentszék a bakonybéli Szent Mauríciusz Monostor ökumenikus küldetését

Megszentelt élet – 2019. április 29., hétfő | 21:01

Kurt Koch bíboros, a Keresztény Egység Előmozdításának Pápai Tanácsa elnöke levélben erősítette meg Hortobágyi Cirill pannonhalmi főapátnak a bakonybéli Szent Mauríciusz Monostor ökumenikus küldetését.

Az alábbiakban közreadjuk Hortobágyi Cirill pannonhalmi főapátnak, a Magyar Bencés Kongregáció prézes apátjának a bakonybéli monostorról és küldetéséről írt összefoglaló írását és a Keresztény Egység Előmozdításának Pápai Tanácsa elnökének levelét.


A bakonybéli Szent Mauríciusz Monostor közösségét múltja és jelenkori kapcsolatai is az Egyház egységének szolgálatára hívják.

Ezer évvel ezelőtt Bakonybélben élt Szent Gellért, aki itteni remeteségéből indult délkelet Magyarország missziós püspökének, ahol bizánci és latin szerzetesekkel együtt hirdette pogány elődeinknek az evangéliumot, és adta Krisztusért vértanúként életét.

A XIX. században Guzmics Izidor apát úr (1832-39) testvéri kapcsolatot ápolt protestáns lelkészekkel és tudósokkal, teológiai párbeszédet folytatott a keresztény egyházak uniójának lehetőségéről. E bölcs és szelíd apát szívében - több, mint 100 évvel a II. vatikáni zsinat előtt - megszületett az egyház egységének víziója.

Bakonybélben a más egyházhoz tartozó keresztény testvérek iránti nyitottság, a testvéri befogadás lelkülete ma is eleven. A 20 éve újraindult közösséget szívesen keresik fel ma is ortodox és protestáns keresztények, hogy a monostor vendégeiként a szerzetesekkel együtt imádkozzák a zsolozsmát és részesüljenek a monasztikus élet kincseiből (csend, lectio divina, meditáció, lelkivezetés).

A monostor ökumenikus kapcsolatainak egyik szép gyümölcse, hogy 2010-ben a Pápai Református Gyülekezet egyik tagja – az ordinárius (Pannonhalmi Főapát) és a helyi református püspök engedélyével – reguláris oblátusként csatlakozott a szerzetesi közösséghez.

Ugyancsak a monostor ökumenikus küldetéséhez kapcsolódik a világban élő oblátusok egyik csoportja, a Szent Lukács Ökumenikus Dékánia, melynek tagjai különböző felekezetű keresztényként élik a bencés lelkiséget, imádkoznak együtt, és végzik a lelkigondozás szolgálatát.

Hálát adunk azokért a szolgálatokért, amelyeket a monostor az utóbbi években az egyház egységéért végzett:

• 2010 óta a monostor protestáns teológusokkal együtt évente „Colloquium discipulorum” néven ökumenikus konferenciát szervezett és fogadta kb. 100 résztvevőjét, akik a Krisztus-követés egy-egy témáját beszélték meg itt, Bakonybélben egymással.

• Az ortodox és görögkatolikus keresztényekkel megélt ökumené kitüntetett alkalmai voltak a Jézus ima konferenciák, amelynek szervezésében két alkalommal vállalt monostorunk jelentős szolgálatot.

• A monostor szerzetesei az egyház egységét még ökumenikus lelkigyakorlat és zarándoklat vezetésével, protestáns zarándokok és lelkigyakorlatos csoportok fogadásával, valamint egy ökumenikus teológiai munkacsoportban való részvétellel is szolgálták.

Szent II. János Pál pápa 1996-os látogatása, a Pannonhalmi millennium alkalmával így biztatta a bencés közösség tagjait: „A mindennapi szolgálat során mozdítsátok elő a keresztények egységét, párbeszédre lépve mindenkivel. Az ökumenikus mozgalom nagy hasznot meríthet abból, ha elkötelezitek magatokat a dialógusra, a másik fél meghallgatására és a közeledésre. Legyen a ti apátságotok mindig nyitott otthon a testvérek gondjai előtt!”

*

Keresztény Egység Előmozdításának Pápai Tanácsa

Ikt. szám: 198/2019
Vatikánváros, 2019. február 27.

Főtisztelendő Apát úr!

Megkaptam 2019. január 27-én kelt, nagyra becsült levelét, melyben a Magyar Bencés Kongregáció bakonybéli Szent Mauríciusz Monostorának ökumenikus tevékenységeiről tájékoztatott.

Gratulálok Önnek ahhoz, hogy a monostor közössége, hűen ezer éves történetéhez, ilyen nagy intenzitással teljesíti ökumenikus küldetését. Nagyon örülök azoknak a különféle kezdeményezéseknek, melyeket levelében említ: Ezekből világosan kitűnik, hogy a közösség készségesen ápolja a testvéri és baráti kapcsolatot más felekezetű keresztényekkel, s az „adományok megosztásának” szellemében válaszol a Szentatya felhívására, mely szerint „járjunk egy úton, imádkozzunk együtt, dolgozzunk együtt”.

Isten áldását kérve Önre és a Szent Mauríciusz Monostor egész közöségére, hathatós imádságaiba ajánlom a Pápai Tanács munkáját, s megkülönböztetett és szívélyes üdvözlettel köszöntöm:

Kurt Koch bíboros
elnök


Forrás és fotó: Szent Mauríciusz Monostor

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria