Szerzetesi fogadalmat ünnepeltek Székelyudvarhelyen

Megszentelt élet – 2022. január 24., hétfő | 15:32

A székelyudvarhelyi ferences templomban január 22-én elkötelezte magát Istennek Mária Ágnes (Bálint Haynalka) ferences nővér, a mallersdorfi ferences rend tagja.

Az ünnepi szentmise főcelebránsa Kovács Gergely gyulafehérvári érsek volt. A mallersdorfi (Németország) központi anyaház és a rend vezetése képviseletében jelen volt Maria Jakobe Schmid általános tartományfőnök, Maria Melanie Gollwitzer általános tartományfőnök-helyettes, valamint a közösség lelki és anyagi intézője, Gottfried Dachauer szuperior.

Miután Ágnes nővér mind magyar, mind német nyelven kinyilvánította szándékát, hogy Istent a mallersdorfi ferences nővérek közösségében kívánja szolgálni, égő gyertyával a kezében állt az oltár előtt, míg nővértársai az elköteleződést kifejező énekkel buzdították.

Kovács Gergely érsek az elköteleződés kulcsmozzanataként a bátorságra hívta fel a jelenlévők figyelmét. Mint mondta, a hivatás vállalásához, mint a csodás halfogáshoz kivetni a hálót, bátorság kell: nem a jól ismert csónak biztonságában maradni, nem foltozgatni a hálókat, hanem új lehetőségekre nyitottnak lenni.

Az evangélium képei a hivatás, meghívás jobb megértéséhez vezettek. E képek kibontásával adott útravalót, tanítást a főpásztor, aki buzdítása végén azt kívánta a fogadalmat tevő nővérnek, hogy teljen mindig öröme a vállalt életformában, a szerzetesi szolgálatban.

Az érseki homília után következtek a fogadalomtétel további mozzanatai: elhangzott az elköteleződés ígérete, felcsendültek a Mindenszentek litániája kérései, Ágnes nővér a rend általános vezetésének engedelmességet fogadott, majd kézjegyével látta el az írásban is rögzített ígéretet.

A házasságról való lemondást a fejére helyezett koszorú jelképezte, az odaadottság jeléülpedig az égő gyertya szolgált.

A nővértársak és a közösség egésze énekkel dicsérték az Urat, ezzel is kifejezve örömüket az új ígéret miatt, s jelezve, hogy a rendtársak készségesen, nyitott szívvel fogadják új testvérüket az alapító, Paul Josef Nardini szándékához hűen, hiszen ő ezt a családiasságot kívánta meg. Ezt fejezi ki a mallersdorfiak Szent Családnak ajánlott létmódja is, amely a közösségen belül, s általa a világ számára is láthatóan a családias egybetartozás lelkületét éli meg.

Forrás és fotó: Romkat.ro

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria