Újra olasz szerzetes a kapucinus rend legfőbb elöljárója

Megszentelt élet – 2018. szeptember 4., kedd | 13:41

Új generálist választottak szeptember 3-án a kapucinusok: Roberto Genuin da Falcade személyében ismét olasz szerzetes lett a rend legfőbb elöljárója.

Huszonnégy év elteltével ismét olasz elöljáró vezeti a világ számos országában működő, közel tízezer tagot számláló kapucinus rendet. Az 57 éves Roberto Genuin da Falcade Rómában, a Pápai Lateráni Egyetemen doktorált kánonjogból és polgári jogból, majd többször is volt helyi elöljáró: kilenc éven át vezette az észak-olaszországi trivenetói provinciát. Megválasztásáig a roveretói rendház élén állt. Roberto Genuin da Falcade megbízatása hat évre szól.

* * *

A kapucinus rend a ferences rend úgynevezett obszerváns ágából kiindult reform eredményeként született. Megalakulása Matteo da Bascio testvér nevéhez fűződik, aki társaival együtt vissza akart térni a teljes szegénység eredeti eszményéhez. Az új rend jogi alapját VII. Kelemen pápa 1528-ban kelt bullájával fektette le, a közösség végleges önállóságát azonban csak 1619-ben nyerte el. E reformág tagjai szakállt és csuklyát, azaz caputiumot viseltek – innen származik a kapucinus, azaz csuklyás elnevezés. Nagyobb hangsúlyt kapott életükben a csendes, imádságos visszavonultság, ugyanakkor – ha a körülmények úgy kívánták – szolgáltak mint betegápolók, tábori lelkészek, népszónokok és hittérítők is.

A kapucinus rend legnagyobb létszámát 1761-ben érte el, amikor 1730 kolostorban 34 029 szerzetes élt. A felvilágosodás és a forradalmak sokat ártottak a kapucinus rendnek is. A mélypontot 1888-ban érték el, amikor létszámuk ötödére csökkent, és mindössze 7628 tagot számláltak.

Magyarország területére 1599 táján érkeztek Brindisi Szent Lőrinc vezetésével, aki a törökök elleni felszabadító háborúban is részt vett. A törökök elleni küzdelemben jelentős szerepe volt Marco d’Avianónak és prédikációinak. A 17. század második felétől egyre több kapucinus kolostor létesült Magyarországon. A szerzetesrendek 1950-es feloszlatásakor a rend magyar tartománya azonban már csak száz tagot számlált. Jelenleg Budán és Móron tartanak fenn rendházat.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria