Az I. János Pál Alapítvány kinevezte tudományos bizottságának tagjait

Nézőpont – 2020. augusztus 31., hétfő | 13:19

42 évvel ezelőtt, 1978. augusztus 26-án választották meg I. János Pál pápát, aki püspökként megélte a II. vatikáni zsinatot. Boldoggáavatási eljárása 2017-ben zárult le. A szakértők most vizsgálnak egy feltételezett csodát, amely elősegítheti boldoggá avatását.

A történelem egyik legrövidebb pápasága is az oltár dicsőségére emelhet egy 20. századi pápát, Albino Lucianit. 34 napig tartott pápasága, tanúságtétele nemcsak e rövid idő alatt, hanem az azt megelőző évtizedekben papként és püspökként is sokak elismerését kivívta Olaszország határain kívül is. Emléke ma is élénken él az Egyházban.

Elődeinek tisztelete jegyében választotta az I. János Pál nevet. XXIII. János nevezte ki püspökké, VI. Pál pápa bíborossá és velencei pátriárkává. Egy hónapos pápai szolgálata során a médiában a „mosolygós pápa” nevet vívta ki. A világ megismerhette szelíd természetét, amelyből azonban nem hiányzott a lelki éberség és a lelkipásztori energia. Ezt bizonyítja viselkedése és munkája a II. vatikáni zsinat idején. Intenzíven megtapasztalta az egyetemes Egyház élményét a zsinat során. A keresztény optimizmus kibontakozását várta a tanácskozás eredményeként a relativizmus kultúrájának elterjedt pesszimizmusával szemben.

2003-ban kezdődött meg I. János Pál boldoggáavatási eljárása. Az első három év után az egyházmegyei szakasz lezárását követően a dokumentáció Rómába került, a positio jelenleg a Szentek Ügyeinek Kongregációja szakértőinek kezében van. A tanúságtételek és a dokumentumok alapos átvizsgálása után 2017 novemberében zárult le az eljárás. Már csak egy csoda elismerése hiányzik a boldoggá avatásához. Éppen most vizsgálnak egy feltételezett csodálatos gyógyulási esetet, amely I. János Pál közbenjárására történt 2011-ben Argentínában, a Buenos Aires-i Egyházmegyében.

Ferenc pápa idén február 17-én Rescriptum ex audentia dokumentumával létrehozta az I. János Pál vatikáni alapítványt azzal a céllal, hogy nemzetközi szinten mozdítsa elő I. János Pál pápa gondolatainak és tanításának kutatását, tanulmányozását és elmélyítését. Az alapítás óta a szervezet fáradhatatlanul dolgozik strukturális felépítésének megszilárdításán és tevékenységének előkészítésén, amellyel hozzájárulhatnak I. János Pál művének népszerűsítéséhez.

Augusztus 26-án az alapítvány közleményben adott hírt arról, hogy a vezetőtanács ülésén Pietro Parolin bíboros, az alapítvány elnöke kinevezte a tudományos bizottság tagjait, és a testület munkájának koordinálásával Stefania Falascát, az alapítvány alelnökét bízta meg. Az alapítvány vezetőtanácsa továbbá bevonta a tudományos bizottságba Sergio Pagano püspököt, a Vatikáni Apostoli Levéltár prefektusát és Cesare Pasini prelátust, a Vatikáni Apostoli Könyvtár prefektusát.

Az ötéves megbízatással rendelkező tagok a következők:

– Carlo Ossola professzor, a párizsi Francia Kollégium filológusa,

– Dario Vitali, a Pápai Gergely Egyetem dogmatika tanszékének vezetője és ekkleziológiatanára,

– Gilfredo Marengo prelátus, a Pápai Lateráni Egyetemen a házasság és a család kutatásával foglalkozó II. János Pál Intézet alelnöke és teológiai antropológia tanára,

– Mauro Velati professzor, a XXIII. János Alapítvány és I. János Pál boldoggáavatási ügyének munkatársa, a positióban az I. János Pál velencei éveire vonatkozó részt szerkesztette,

– Diego Sartorelli, a Velencei Patriarkátus Történeti Levéltárának és Könyvtárának igazgatója,

– Loris Serafini levéltáros, a Canale d’Agordó-i Albino Luciani Múzeum igazgatója.

Forrás: Somogyi Viktória/Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria