Az újjászületésről

Nézőpont – 2023. január 21., szombat | 16:00

Évközi 3. vasárnap, Isten igéjének vasárnapja – Gondolatok az evangéliumhoz ( Mt 4,12–23)

Jézus nyilvános működése akkor kezdődik, amikor Keresztelő János fogságba kerül. Míg János visszavonul, a Názáreti Jézus egyet előre lép, és ezzel kezdetét veszi az ige szóval és tettel való hirdetése. Azon a vidéken kezdi meg nyilvános működését, ahol a nép hosszú történelmi távlatokra visszatekintve lelki sötétségben élt. A hit mint kapcsolat megtört, s az Atya a Fiú tanításán és tanúságtételén keresztül kívánja újraépíti azt.

Igehirdetésének üzenete a megtérés, Isten országának közelsége és a meghívás. Az evangélium két mondatot tulajdonít a Mesternek. Az első: „Térjetek meg, mert elközelgett a mennyek országa!” A megtérés együtt jár azzal a mindent átalakító belső folyamattal, melyben az ember a bűneit őszintén belátja, megvallja és meg is bánja. Három fontos lépés ez, melyek által Isten megtisztítja a szívet, s megadja az újjászületés ajándékát. A megtért ember azt is megtapasztalja, hogy akarata, illetve tettei új alapokra helyeződnek, ezért a belső történéseket konkrét tetteknek kell követniük. Az Úr által megújított kapcsolatnak láthatóvá és érthetővé kell válnia az ember környezete számára is.

Az újjászületés útján létezik egy negyedik lépés is, amely küzdelmes, és gyakran próbára teszi az embert: a jóban és a kegyelemben való kitartás.

Meg kell tanulnunk a hétköznapok kísértései, gyengeségeink, elbukásaink helyett hűségesek maradni az irgalmas és békét ajándékozó Istenhez. A megtért ember célja: ragaszkodni a jóhoz, megmaradni a kegyelemben.

Jézus második mondata: „Kövessetek engem, és én emberek halászává teszlek titeket!” Két halászt szólít meg, akiknek minden kézzelfogható vagyonuk egy bárka és a munkájukhoz szükséges hálók. Ők otthagynak mindent, követik a Mestert, és ugyanígy tesznek a többiek is. Döntésük egyértelmű és szabad volt, amint az minden hivatás alapvető feltétele. Éppen a szabad, határozott és szeretetből hozott döntés következménye, hogy a tanítványok új életet kezdenek: a kézelfoghatót felváltja a láthatatlan, az egyértelműt a titok, a mindennapi bizonytalanságból kilépve a feltétel nélküli bizalommal találkoznak.

Amikor felismerem, hogy életem nem jó irányba tart, akkor Jézus arra hív, hogy forduljak vissza, és változtassak irányt, majd ha ez megtörtént, maradjak vele.

Minden alkalmatlanságom és méltatlanságom ellenére is meghív, kéri, hogy dobjam el a dolgok s eszközök hálóját, és fogadjam el szabadon mindazt, amit nekem készített.

Minden tanítványi meghívás átalakító erővel bír, s ebben a mi életünk is új értelmet kap, örömünk forrása már nem valamitől függ, hiszen utunkat a személyes Istennel járjuk. Így értjük meg, hogy nincs nagyobb vagy mélyebb szolgálat, mint Isten országát építeni.

Szerző: Serfőző Levente

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria