Felföldi László pécsi megyéspüspök imahetet hirdet a családokért

Nézőpont – 2021. augusztus 28., szombat | 20:00

Felföldi László pécsi megyéspüspök körlevelében közös imádságra hívja a családokat, az egyedülállókat és a hívő közösségeket, hogy együtt kérjék a Mindenható Isten kegyelmét, áldását családjainkra. A szeptember 12. és 19. közötti hétre imahetet hirdet. Az alábbiakban az évközi 22. vasárnapra kiadott püspöki körlevelet olvashatják.

Főtisztelendő Paptestvérek! Tisztelendő Diakónustestvérek!

Tisztelt Hitoktatók és Munkatársak! Kedves Testvérek!

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust követő napokban – 2021. szeptember 12. és 19. között – közös imádságra hívom a családokat, egyedülállókat, hívő közösségeket a Pécsi Egyházmegye templomaiba, hogy együtt kérjük a Mindenható Isten kegyelmét, áldását családjainkra. A kongresszus eseményeiből, mint forrásból merítve a napi találkozások, imaalkalmak, szentségimádások révén váljunk fénnyé a világ számára.

„Emlékeztetlek titeket: a házasság szentségével minden család megkapta azt a kegyelmet, hogy fénnyé váljon a sötétben” – így hangzanak Ferenc pápa szavai a Családok Éve kapcsán.

Az imahét címe: „A család – fény a sötétben”, mottója: „A szeretet nem szűnik meg soha” (1Kor 13,8).

Az egy hetes program keretében, lehetőség szerint minden nap 17 és 19 óra között az egyházmegye minden templomában teremtsük meg a lehetőséget arra, hogy családok, közösségek, imacsoportok imádkozhassanak a családokért.

Fontosnak tartom, hogy felajánlásokkal, tanúságtételekkel, odafigyeléssel a hétköznapokban is megmutassuk a házasság és a család Krisztusba vetett hitre alapozott erejét, mely minden életszakaszban biztos pont. A családban megismert szeretet formál bennünket, ez által ismerhetjük meg igazán, hol is van a helyünk a világban. Ezt követően tudjuk a szeretetet mint fáklyát tovább adni másoknak a szolgálatunkon, a jelenlétünkön, az élethivatásunkon keresztül.

Az imahét egyúttal lelki felkészülés a 2021. szeptember 18-án nyolcadik alkalommal megrendezésre kerülő egyházmegyei zarándoklatra Bátára, melyet ebben az évben a családokért ajánlunk fel.

Kérem az oktatási intézmények pedagógusait és a hitoktatókat, hogy ezen a héten a foglalkozások alkalmával beszéljenek a család fontosságáról.

Továbbá arra kérek minden munkatársat, hogy saját közösségében, templomában – a helyi lehetőségeket figyelembe véve – szervezzen imaalkalmakat, melyekre hívja a családokat.

Adjunk hálát Istennek családjainkért, hiszen a szeretet erejébe kapaszkodva, közösen, nagy-nagy gazdagságot fogunk megtapasztalni!

Pécs, 2021. augusztus 27.

Felföldi László
pécsi megyéspüspök

Forrás: Pécsi Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria