Útravaló – 2023. február 28.

Nézőpont – 2023. február 28., kedd | 5:01

Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Februárban Várnai Péter címzetes prépost ad útravalót.

Pogányként imádkozni annyit jelent, mint elkérni a felsőbb hatalmaktól a szükségeset. Amikor Jézus látja Jeruzsálemben a sokféle vallást és imamódot, megdöbben az imádkozók hosszadalmas szövegmondásán. A zsidóság zsinagógai istentiszteleteinek is része volt a hosszú szöveg felmondása, mintha az Úrnak szüksége volna arra, hogy hosszú szövegű imádságban szólítsuk meg. (Mit tudsz adni te, gyarló emberke Istennek, ami nem az övé? Jó gondolataid, szándékaid, bocsánatkéréseid is mind-mind tőle származnak.) Jézus a Miatyánkra tanítja tanítványait, amiből kiemel egy sort a megbocsátás szükségességéről. Ez a legnehezebb és egyúttal a legnagyobb gyümölcsöt hozó lelki munka eredménye. „Ahogyan, úgy…” Legyen ez a két szó nagyböjtünk vezérfonala.

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria