Útravaló – 2023. május 15.

Nézőpont – 2023. május 15., hétfő | 5:01

Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Májusban Földi István pápai esperes plébános ad útravalót.

A tanítványok küldetése lesz, hogy tanúskodjanak Jézus mellett. Az utolsó vacsorán még nem értették Jézus szavait, mert ők is osztották népük messiásvárását. Sőt, feltámadása után még mindig azt kérdezik, hogy mikor állítja helyre Izrael országát. Nem tudnak elszakadni attól a hagyománytól, amelyben felnőttek. Csak később lesz világos előttük, hogy Jézus feltámadásáról, istenfiúságáról és az örök életről fognak tanúskodni. Nem a saját erejükre kell hagyatkozniuk ebben a feladatban, hanem a Szentlélek segítségére, aki úgy jön el, mint az Igazság Lelke. Az ő segítségével fogják megállni a helyüket akkor is, amikor meghurcolják őket. A mi küldetésünk is ez: tanúskodni az élő Jézusról.

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria