Útravaló – 2023. május 16.

Nézőpont – 2023. május 16., kedd | 5:01

Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Májusban Földi István pápai esperes plébános ad útravalót.

„Jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a Vigasztaló nem jön el hozzátok. De ha elmegyek, majd elküldöm őt nektek.” A Szentlélek Isten lelke, a szeretet lelke, aki azért mutatkozik meg teljes valóságában, hogy Isten gyermekeit szorosan összekapcsolja az Atyával, és hogy a világban, amelyben eddig is jelen volt, kibontakoztassa a megváltás gyümölcseit. A Szentlélek jelenléte jelenvalóvá teszi az Atyát és a Fiút is. Jézus legyőzte a gonoszt. Magára vette vétkeinket, és a keresztre szegezte adóslevelünket. Ezért Isten időtlen kegyelme általa kiárad mindannyiunkra. Elmegyek, elküldöm – micsoda mozgalmasság! De csak a mi világunk törvényszerűségeiben. Istenben mindez történik!

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria