Útravaló – 2023. március 22.

Nézőpont – 2023. március 22., szerda | 5:01

Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Márciusban Kálmán Peregrin OFM pasaréti plébános ad útravalót.

A keresztelendők ma kapták meg az ősegyházban a könyörgésben felidézett érdemeik jutalmát: a Miatyánkot, a Hiszekegyet, valamint az evangéliumot, és ezzel beléptek a keresztségre való előkészület utolsó szakaszába. E mozzanat már megkereszteltekre vonatkozó kiterjesztéseként említi a könyörgés, hogy az igazak részesednek érdemeik jutalmában, a bűnbánók pedig a bűnbocsánat ajándékában. Túlhaladva a böjti idő félútján, érdemes tudatosítanunk magunkban, látjuk-e az ajándékot, amit az idei nagyböjtben Isten nekünk szánt. Fontos felismernünk, vajon ott élesztettük-e fel magunkban a bűnbánatot, ahol ténylegesen változnunk kell, vagy csak elfedtük ennek látszatgyakorlatával az igazi problémánkat.

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria