Útravaló – 2024. április 15.

Nézőpont – 2024. április 15., hétfő | 5:01

Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Áprilisban Várnai Péter címzetes prépost ad útravalót.

Ahogyan egy katonatisztet ajánlanak a magasabb parancsnoki beosztásra, úgy ajánlja Istvánt alig néhány héttel a felszentelése után az Apostolok Cselekedeteinek írója. Az összegzés így fest: „Telve kegyelemmel és erővel, csodákat és nagy jeleket művelt.” (ApCsel 6,8) Lehetetlen volt ellenállni a tömeg nyomásának és a titkos ügynökök somfordálásának, de a Szentlélekre mindig számítani lehet. Már a személyek kiválasztásánál is a Léleknek adták meg az elsőbbséget, hogy „kiválasszanak hét jó hírű, Szentlélekkel és bölcsességgel teljes férfit” (ApCsel 6,3). „Ezeknek a dolgoknak mi és a Szentlélek, mindannyian tanúi vagyunk” (ApCsel 5,32). Szépen kirajzolódik a tény, hogy a Szentlélek nemcsak kezdeményezője, kísérője és végrehajtója a jónak, hanem szent emberek által érvényre is juttatja az akaratát.

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria